Kluby, spolky a občianske združenia

Mesto je plné rôznych zaujímavých klubov, spolkov, zväzov, združení a OZ-tiek. My, ako služba zviditeľňujúca mesto a život v ňom plne podporujeme takéto aktivity, tak sme sa rozhodli spropagovať a ukázať všetky aktívne kluby a spolky. Máme tu jednoduchý a prehľadný zoznam klubov. Logo, názov, adresa, popis a 4 aktívne kontaktné ikony - facebook, web, email a telefón.

Ak chcete pridať klub (spolok, OZ), ktorý tu ešte nemáme, tak kliknite v pravom menu na Pridať klub a vybehne vám stručný formulár. Dokonca ak nás zaujme váš klub, tak sa možno ozveme s možnosťou ďalšej spolupráce.

Ateliér nápadov

56.prieskumna skupina - KVHS

[vfb id=9]
TOP