×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo
Štatistické údaje o pohybe a počte obyvateľstva k 31. 12. 2014
Muži Ženy
Narodení 94 86
Zomrelí 119 77
Prisťahovalí 142 139
Vysťahovalí 153 201
Priemerný vek 40,69 43,86
Počet obyvateľov 9 777 10 342

Demografia

Najpoužívanejšie mená narodených detí za rok 2014 - chlapci

Tomáš (6x), Matej (5x), Adam (4x), David, Lukáš, Richard, Daniel, Filip, Juraj, Matúš, Ondrej, Samuel

Najpoužívanejšie mená narodených detí za rok 2014 - dievčatá

Nela (5x), Kristína (5x), Dominika (4x), Hana, Simona, Ema, Emma, Sofia

Národnosť 1991 2001 2011
Slovenská 96,23% 95,07% 90,48%
Maďarská 0,14% 0,18% 0,14%
Rómska 0,66% 0,59% 0,14%
Rusínska 0,03% 0,01% 0,01%
Ukrajinská 0,02% 0,03% 0,05%
Česká 2,34% 1,73% 1,27%
Moravská 0,35% 0,13% 0,22%
Sliezská 0,01% 0,00% 0,00%
Nemecká 0,02% 0,06% 0,03%
Poľská 0,03% 0,02% 0,04%
Chorvátska     0,02%
Ruská     0,02%
Bulharská     0,04%
Iná     0,24%
Nezistená     7,29%
TOP
X