Štatistické údaje o pohybe a počte obyvateľstva k 31. 12. 2014
Muži Ženy
Narodení 94 86
Zomrelí 119 77
Prisťahovalí 142 139
Vysťahovalí 153 201
Priemerný vek 40,69 43,86
Počet obyvateľov 9 777 10 342

Demografia

Najpoužívanejšie mená narodených detí za rok 2014 - chlapci

Tomáš (6x), Matej (5x), Adam (4x), David, Lukáš, Richard, Daniel, Filip, Juraj, Matúš, Ondrej, Samuel

Najpoužívanejšie mená narodených detí za rok 2014 - dievčatá

Nela (5x), Kristína (5x), Dominika (4x), Hana, Simona, Ema, Emma, Sofia

Národnosť 1991 2001 2011
Slovenská 96,23% 95,07% 90,48%
Maďarská 0,14% 0,18% 0,14%
Rómska 0,66% 0,59% 0,14%
Rusínska 0,03% 0,01% 0,01%
Ukrajinská 0,02% 0,03% 0,05%
Česká 2,34% 1,73% 1,27%
Moravská 0,35% 0,13% 0,22%
Sliezská 0,01% 0,00% 0,00%
Nemecká 0,02% 0,06% 0,03%
Poľská 0,03% 0,02% 0,04%
Chorvátska     0,02%
Ruská     0,02%
Bulharská     0,04%
Iná     0,24%
Nezistená     7,29%
TOP