Nové Mesto nad Váhom je jedným z miest okresu s rovnomenných názvom Nové Mesto nad Váhom.
Celý okres leží v južnej časti Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý tvorí hranicu s Českou republikou.
Nové Mesto sa nachádza približne 100 kilometrov od hlavného mesta, s ktorým ho spája diaľnica D1.

Územie prešlo mnohými historickými etapami. Pamätá príchod rímskych légií, vpád Tatárov i obdobie slávy počas vládnutia pána Váhu a Tatier - Matúša Čáka Trenčianskeho. Odrazom jedinečného kultúrneho dedičstva sú zachovalé majestátne stavby na historických miestach, staré kostoly či kaštiele.

Okres Nové Mesto nad Váhom je jedným z deviatich okresov TSK a hraničí s okresmi Piešťany, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Trenčín a Myjava.

Nové Mesto nad Váhom

Základná charakteristika k 31. 12. 2005
Kód obce 50 63 38
Názov okresu Nové Mesto nad Váhom
Názov kraja Trenčiansky
Štatút obce mesto
PSČ 915 01
Telefónne smerové číslo 032
Prvá písomná zmienka o meste / rok 1 253
Nadmorská výška stredu mesta 195 m. n. m.
Celková výmera územia obce v m² 32 582 561
Hustota obyvateľstva na km² 636
Oficiálny web mesta nove-mesto.sk
TOP