Základná charakteristika - Bošáca
Rozloha 1 960 ha
Nadmorská výška 232 m. n. m.
Počet obyvateľov 1 351
Prvá písomná zmienka r. 1380
PSČ 913 07
Web stránka www.bosaca.eu
Iné Časti obce: Berákov mlyn, Brezovákov mlyn, Rolincová

Bošáca Obec Bošáca leží asi 10 km severozápadným smerom od Nového Mesta n/V, uprostred Bošáckej doliny a na okraji Bielych Karpát. Vedie ňou cesta tretej triedy, ktorá pokračuje cez Zemianské Podhradie a Novú Bošácu do Českej republiky. V strede obce, v blízkosti známej bošáckej pálenice, sa nachádza múzeum skanzenového typu.

Potenciál obce Bošáca v rámci vidieckeho cestovného ruchu predstavuje tradícia pálenia vo forme ochutnávok či návštev páleníc a múzea v spojení s odborným výkladom, ako i ovocinárstvo v regióne. Obec je taktiež vhodná prem ierne náročnú cykloturistiku s napojením na susedné obce a Českú republiku, v zimných obdobiach taktiež pre lyžovanie. Vlek v Rolincovej je však len lokálneho charakteru.

Prvou písomnou zmienkou o obci je listina z roku 1380, s pôvodným názvom Bosach (rok 1398 poccessi Bosach, rok 1479 Besach villa Bsacz, rok 1506 possessio Bosacz, rok 1773 Bosacza). Maďarský názov obce bol Bosác. Erb obce bol prevzatý z pôvodnej pečate obce a tvorí ho v modrom štíte strieborno odetý sv. Mikuláš. Na prelome 19. a 20. storočia tu boli 4 píly a 2 preglejkárne. Z osobností Bošáce možno spomenúť Eduarda Šandorfi-Škrabáneka, Jána Kusendu, Ľudovíta Bránskeho, Adama Adamovica, generála Štefana Jurecha.

V obci sa nachádza múzeum skanzenového typu. Jedná sa o pôvodný sedliacky dom s príslušenstvom, vybavený pôvodným náradím, nábytkom a ostatným vybavením. V múzeu sú taktiež uložené Bošácke kroje.

Nad Bošácou naľavo sa vypína vrch Lysica (545 m.n.m.), vhodný na lietanie rogalom. Pri osade Rolincová je lyžiarsky vlek (400 m). Cesty v okolí obce sú vhodné na cykloturistiku.
V katastri obce sa nachádza minerálny prameň – haluzická kyselka. Jedná sa o “Bošáca TE-07 Prameň za tehelňou“ Prameň minerálnej vody sa nachádza asi 2 km severovýchodne od obce. Prístup cez Zabudišová-Kopanica, poľnou cestou vedľa rekreačných chát, resp. odbočkou z Melčíc cez Haluzické Kopanice, cez brod a poľnou cestou. Prameň je chránený dreveným krytom, s dvierkami a drevenou ohrádkou. Voda sa využíva na pitie výletníkmi a rekreantmi.

Rímsko-katolícky kostol: Kostol v barokovom štýle bol postavený roku 1733. Popri skutočnosti, že išlo o duchovne-liturgické centrum, bola to i najvýznamnejšia a najväčšia stavba v Bošáci a je ňou dodnes. Nový kostol nahradil pôvodný drevený kostolík. Základný kameň vysvätili roku 1729. Stavba kostola Nanebovzatia je pozdno baroková, s prvkami klasicizmu. Pôvodný hlavný oltár maľoval nitriansky maliar Pauer. Po jeho stranách boli pôvodne štyri sochy svätcov. V roku 1791 boli z neznámych príčin odstránené. Zvony do kostola dali zhotoviť až roku 1737. Tri najväčšie (spolu boli štyri) stihol osud ako prevažnú časť zvonov. Počas prvej svetovej vojny boli zhabané a preliate na kanóny. Stropné maľby v kostole zhotovil roku 1906 spišsko-novomeský maliar Jozef Hanula.

Sídlisko z doby železnej: Lužickosliezke sídlisko sa nachádza 1 km západne od obce. Z tohto obdobia pochádza aj popolnicové pohrebisko, ktorého súčasťou boli pôvodne pravdepodobne aj mohyly. Našli sa tam ihlice a iné predmety z bronzu. V tejto lokalite sa našli hladené kamenné nástroje a črepy patriace kostolansko-bošáckej keramike zo sklonku mladšej doby kamennej.

Obec Bošáca je známa pálením alkoholu, predovšetkým slivovice. V strede obce sa nachádza známa Bošácka pálenica.

TOP