×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo
Základná charakteristika - Bošáca
Rozloha 1 960 ha
Nadmorská výška 232 m. n. m.
Počet obyvateľov 1 351
Prvá písomná zmienka r. 1380
PSČ 913 07
Web stránka www.bosaca.eu
Iné Časti obce: Berákov mlyn, Brezovákov mlyn, Rolincová

Bošáca Obec Bošáca leží asi 10 km severozápadným smerom od Nového Mesta n/V, uprostred Bošáckej doliny a na okraji Bielych Karpát. Vedie ňou cesta tretej triedy, ktorá pokračuje cez Zemianské Podhradie a Novú Bošácu do Českej republiky. V strede obce, v blízkosti známej bošáckej pálenice, sa nachádza múzeum skanzenového typu.

Potenciál obce Bošáca v rámci vidieckeho cestovného ruchu predstavuje tradícia pálenia vo forme ochutnávok či návštev páleníc a múzea v spojení s odborným výkladom, ako i ovocinárstvo v regióne. Obec je taktiež vhodná prem ierne náročnú cykloturistiku s napojením na susedné obce a Českú republiku, v zimných obdobiach taktiež pre lyžovanie. Vlek v Rolincovej je však len lokálneho charakteru.

Prvou písomnou zmienkou o obci je listina z roku 1380, s pôvodným názvom Bosach (rok 1398 poccessi Bosach, rok 1479 Besach villa Bsacz, rok 1506 possessio Bosacz, rok 1773 Bosacza). Maďarský názov obce bol Bosác. Erb obce bol prevzatý z pôvodnej pečate obce a tvorí ho v modrom štíte strieborno odetý sv. Mikuláš. Na prelome 19. a 20. storočia tu boli 4 píly a 2 preglejkárne. Z osobností Bošáce možno spomenúť Eduarda Šandorfi-Škrabáneka, Jána Kusendu, Ľudovíta Bránskeho, Adama Adamovica, generála Štefana Jurecha.

V obci sa nachádza múzeum skanzenového typu. Jedná sa o pôvodný sedliacky dom s príslušenstvom, vybavený pôvodným náradím, nábytkom a ostatným vybavením. V múzeu sú taktiež uložené Bošácke kroje.

Nad Bošácou naľavo sa vypína vrch Lysica (545 m.n.m.), vhodný na lietanie rogalom. Pri osade Rolincová je lyžiarsky vlek (400 m). Cesty v okolí obce sú vhodné na cykloturistiku.
V katastri obce sa nachádza minerálny prameň – haluzická kyselka. Jedná sa o “Bošáca TE-07 Prameň za tehelňou“ Prameň minerálnej vody sa nachádza asi 2 km severovýchodne od obce. Prístup cez Zabudišová-Kopanica, poľnou cestou vedľa rekreačných chát, resp. odbočkou z Melčíc cez Haluzické Kopanice, cez brod a poľnou cestou. Prameň je chránený dreveným krytom, s dvierkami a drevenou ohrádkou. Voda sa využíva na pitie výletníkmi a rekreantmi.

Rímsko-katolícky kostol: Kostol v barokovom štýle bol postavený roku 1733. Popri skutočnosti, že išlo o duchovne-liturgické centrum, bola to i najvýznamnejšia a najväčšia stavba v Bošáci a je ňou dodnes. Nový kostol nahradil pôvodný drevený kostolík. Základný kameň vysvätili roku 1729. Stavba kostola Nanebovzatia je pozdno baroková, s prvkami klasicizmu. Pôvodný hlavný oltár maľoval nitriansky maliar Pauer. Po jeho stranách boli pôvodne štyri sochy svätcov. V roku 1791 boli z neznámych príčin odstránené. Zvony do kostola dali zhotoviť až roku 1737. Tri najväčšie (spolu boli štyri) stihol osud ako prevažnú časť zvonov. Počas prvej svetovej vojny boli zhabané a preliate na kanóny. Stropné maľby v kostole zhotovil roku 1906 spišsko-novomeský maliar Jozef Hanula.

Sídlisko z doby železnej: Lužickosliezke sídlisko sa nachádza 1 km západne od obce. Z tohto obdobia pochádza aj popolnicové pohrebisko, ktorého súčasťou boli pôvodne pravdepodobne aj mohyly. Našli sa tam ihlice a iné predmety z bronzu. V tejto lokalite sa našli hladené kamenné nástroje a črepy patriace kostolansko-bošáckej keramike zo sklonku mladšej doby kamennej.

Obec Bošáca je známa pálením alkoholu, predovšetkým slivovice. V strede obce sa nachádza známa Bošácka pálenica.

TOP
X