×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo
Základná charakteristika - Brunovce
Rozloha 582 ha
Nadmorská výška 170 m. n. m.
Počet obyvateľov 562
Prvá písomná zmienka r. 1374
PSČ 916 25
Web stránka www.obecbrunovce.sk
Iné -

Brunovce Obec Brunovce sa nachádza medzi Novým Mestom n/V a Piešťanmi na trase cesty prvej triedy I-61. Je dobre dostupná cestnou železničnou dopravou. Obec leží v blízkosti Biskupického kanála a toku rieky Váh.

Obec Brunovce patrí medzi menšie obce okresu s priemerným až nízkym stupňom propagácie. Má však potenciál rozvoja vidieckeho cestovného ruchu. Obec je dobre dostupná, prechádza ňou cesta prvej triedy, v susednej obci Horná Streda je prípojka na diaľnicu D1, obec je napojená na medzinárodnú železničnú trať (v železničnej stanici Brunovce zastavujú osobné vlaky). Potenciál rozvoja CR predstavuje predovšetkým rieka Váh a cykloturistické trasy na oboch brehoch. Vďaka vysunutej lávke cez rieku Váh a mostu cez Biskupický kanál je možné prechádzať z jednej strany na druhú v rámci krátkodobých cykloturistických výletov. Tým pádom môže obec slúžiť ako nástupný resp. stredný bod cyklotrás. Blízkosť k obom stranám Váhu vytvára taktiež možnosť vodnej turistiky (splavovanie toku rieky Váh) s príslušnými službami (požičovňa člnov, požičovňa bicyklov, informačné centrum, odpočinková zóna s reštauračnými zariadeniami atď.).

Bolo tu nájdené pohrebisko unětickej kultúry zo staršej doby bronzovej. Písomný doklad o obci je z roku 1374. Obec patrila viacerým šľachtickým rodinám, občas i panstvu Tematín. Pre blízkosť k Váhu trpela často povodňami. Prevažná časť obyvateľov sa zaoberala poľnohospodárstvom, ale kvitlo tu i čipkárstvo a výšivkárstvo.

V katastri obce sa nenachádza žiadna prírodná pamiatka či rezervácia. Obec má však strategický význam z hadiska cykloturistiky. Vytvára ho najmä visutá lávka cez rieku Váh, ktorá spolu s mostom cez Biskupický kanál vytvára spojnicu oboch brehov Váhu a možnosti okružných cyklovýletov do Nového Mesta nad Váhom na Zelenú vodu, ako i do Piešťan na obe strany Sĺňavy. Po oboch brehoch Váhu vedie v týchto častiach Vážska cykloturistická magistrála.

Kaštieľ: Ide o neskoro renesančný kaštieľ s barokovými doplnkami, ktorý bol postavený v rokoch 1695 až 1697. Postavili ho Berčéniovci na mieste dreveného poľovníckeho kaštielika. Bol pôvodne opevnený valom a priekopou napájanou z Váhu. Je dvojpodlažnou trojkrídlovou budovou so 4-mi nárožnými vežami a rovnou atikou. Budova bola pôvodne štvorkrídlová. Veže dostali pri barokovej prestavbe cibuľovité kupoly.

TOP
X