Základná charakteristika - Brunovce
Rozloha 582 ha
Nadmorská výška 170 m. n. m.
Počet obyvateľov 562
Prvá písomná zmienka r. 1374
PSČ 916 25
Web stránka www.obecbrunovce.sk
Iné -

Brunovce Obec Brunovce sa nachádza medzi Novým Mestom n/V a Piešťanmi na trase cesty prvej triedy I-61. Je dobre dostupná cestnou železničnou dopravou. Obec leží v blízkosti Biskupického kanála a toku rieky Váh.

Obec Brunovce patrí medzi menšie obce okresu s priemerným až nízkym stupňom propagácie. Má však potenciál rozvoja vidieckeho cestovného ruchu. Obec je dobre dostupná, prechádza ňou cesta prvej triedy, v susednej obci Horná Streda je prípojka na diaľnicu D1, obec je napojená na medzinárodnú železničnú trať (v železničnej stanici Brunovce zastavujú osobné vlaky). Potenciál rozvoja CR predstavuje predovšetkým rieka Váh a cykloturistické trasy na oboch brehoch. Vďaka vysunutej lávke cez rieku Váh a mostu cez Biskupický kanál je možné prechádzať z jednej strany na druhú v rámci krátkodobých cykloturistických výletov. Tým pádom môže obec slúžiť ako nástupný resp. stredný bod cyklotrás. Blízkosť k obom stranám Váhu vytvára taktiež možnosť vodnej turistiky (splavovanie toku rieky Váh) s príslušnými službami (požičovňa člnov, požičovňa bicyklov, informačné centrum, odpočinková zóna s reštauračnými zariadeniami atď.).

Bolo tu nájdené pohrebisko unětickej kultúry zo staršej doby bronzovej. Písomný doklad o obci je z roku 1374. Obec patrila viacerým šľachtickým rodinám, občas i panstvu Tematín. Pre blízkosť k Váhu trpela často povodňami. Prevažná časť obyvateľov sa zaoberala poľnohospodárstvom, ale kvitlo tu i čipkárstvo a výšivkárstvo.

V katastri obce sa nenachádza žiadna prírodná pamiatka či rezervácia. Obec má však strategický význam z hadiska cykloturistiky. Vytvára ho najmä visutá lávka cez rieku Váh, ktorá spolu s mostom cez Biskupický kanál vytvára spojnicu oboch brehov Váhu a možnosti okružných cyklovýletov do Nového Mesta nad Váhom na Zelenú vodu, ako i do Piešťan na obe strany Sĺňavy. Po oboch brehoch Váhu vedie v týchto častiach Vážska cykloturistická magistrála.

Kaštieľ: Ide o neskoro renesančný kaštieľ s barokovými doplnkami, ktorý bol postavený v rokoch 1695 až 1697. Postavili ho Berčéniovci na mieste dreveného poľovníckeho kaštielika. Bol pôvodne opevnený valom a priekopou napájanou z Váhu. Je dvojpodlažnou trojkrídlovou budovou so 4-mi nárožnými vežami a rovnou atikou. Budova bola pôvodne štvorkrídlová. Veže dostali pri barokovej prestavbe cibuľovité kupoly.

TOP