×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo
Základná charakteristika - Bzince pod Javorinou
Rozloha 3 354 ha
Nadmorská výška 227 m. n. m.
Počet obyvateľov 2 065
Prvá písomná zmienka r. 1332
PSČ 916 11
Web stránka www.obecbzince.sk
Iné Časti obce: Bzince pod Javorinou, Bojtárovce, Brezinkovci, Cetuna, Gajdošovci, Hložkovci, Hrubá Strana, Hrušové, Janigovci, Komárovci, Nešťákovci, Paškovci, Pod Višňovým, Štefánikovci, Turovskovci, Vrzavka, Žabie

Bzince pod Javorinou Kopaničiarska obec Bzince pod Javorinou, patriaca do myjavsko-bielokarpatskej oblasti roztrateného osídlenia, sa rozprestiera na severnom výbežku Malých Karpát. Okrem nich do katastra obce zasahuje Myjavská pahorkatina a Považské podolie a severnú časť zaberajú Biele Karpaty. Cez obec preteká riečka Kamečnica. Okresné mesto Nové Mesto nad Váhom je od obce vzdialené 5,5 km juhovýchodným smerom, druhé najväčšie mesto okresu Stará Turá 6 km juhozápadným smerom. S oboma mestami je obec spojená cestou II. triedy č. 581. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 227 m. n. m., no najvyšší bod katastra - Jelenec - siaha až do výšky 925 m. n. m. Samotnú obec tvorí päť väčších častí: Bzince pod Javorinou, Cetuna, Hrubá Strana, Hrušové a Vrzavka. Z nich prírodne najpôsobivejšia je Cetuna, v ktorej vyviera skvelá pitná voda.

Obec Bzince pod Javorinou patrí ku kopaničiarskym obciam roztrateného osídlenia. Je relatívne ľahko dostupná cestnou dopravou z okresného mesta Nové Mesto n. V. Potenciál rozvoja CR predstavuje cykloturistika a pešia turistika. V susednej obci Lubina je dostupné centrum hipoturistiky, v zimnom období i lyžiarske stredisko Veľká Javorina. Potenciál predstavuje taktiež rozvoj ponuky ubytovania v súkromí, či chatárstvo v miestnych častiach na úpätí Bielych Karpát (napr. Cetuna).

Obec vznikla v roku 1953 zlúčením Horných a Dolných Bziniec. Prvá písomná zmienka je z roku 1332. Obec patrila k čachtickému panstvu. V minulosti tu kvitla domácka výroba dreveného riadu, paličkovaných čipiek a podomový obchod s výšivkami. Väčšina obyvateľstva sa však zaoberala poľnohospodárstvom. Osada Hrušové sa po prvýkrát písomne spomína roku 1392 ako Hrussov.

V obci sa narodilo niekoľko významných osobností: Ľudmila Podjavorinská, Rudolf Macúch a Mariana Komorová. Ľudmila Podjavorinská, občianskym menom Riznerová, patrí k najobľúbenejším spisovateľkám pre deti, poetkám a prozaičkám, je zakladateľkou modernej slovenskej literatúry pre deti, mnohostrannou osobnosťou slovenskej literatúry a kultúrneho života od 90. rokov 19. storočia. Rudolf Macúch bol semitológom, iránistom, jazykovedcom a univerzitným profesorom na Teheránskej univerzite a Ústave pre semitológiu a arabistiku pri Univerzite Berlín. Marianna Komorová je známou spisovateľkou, členkou Spolku slovenských spisovateľov a redaktorkou.

V obci sa nachádza múzeum – pamätná izba spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej. Expozícia podáva obraz o živote Ľudmily Podjavorinskej, ako i o tradičnej ľudovej kultúre tejto obce. Múzeum je otvorené od utorku do nedele (09:00 - 16:00). Za rok navštívi múzeum asi 160 výprav, čo je zruba 6 až 7 tisíc návštevníkov.

Na územie obce Bzince pod Javorinou zasahujú dve chránené krajinné oblasti. Na juhu zasahuje do katastra CHKO Malé Karpaty a severnú časť zaberá CHKO Biele Karpaty. V katastri obce sa nachádza jedna prírodná rezervácia, resp. jej časť a to PR Veľká Javorina. Ide o rezerváciu s ochranou vrcholovej lúky a javorovo-bukového lesa pralesovitého charakteru, ako i ojedinelej flóry a fauny. Časť PR sa nachádza v katastri obce Lubina, kde sa nachádza aj najvyšší vrch Bielych Karpát Veľká Javorina. Na území obce sa taktiež nachádza prírodná pamiatka PP Cetuna. Ide o významnú mokraď o výmere 0,29 ha, ktorá je zapísaná v Zozname mokradí v zmysle záverov Ramsarskej konvencie. Ide o ochranu najcennejšieho zvyšku slatinnej lúky masívu Javoriny s výskytom typicky slatinných a ohrozených druhov.

Územie obce je vhodné pre pešiu turistiku i cykloturistiku. Katastrom obce prechádzajú dve značené turistické trasy – zelená trasa č. 5119 v pohorí Malé Karpaty vychádzajúca z obce Lubina cez Hrušové (miestna časť obce Bzince pod Javorinou) až po Čachtický hrad. Cez miestnu časť Cetuna prechádza cesta kpt. Miloša Uhra (modrá trasa č. 2416) vychádzajúca z obce Lubina smerom na Veľkú Javorinu. Ide o historicky významnú a turisticky zaujímavú trasu s peknými výhľadmi a prevýšením takmer 700 metrov. Určité časti tejto trasy sú vhodné v zimnom období i na bežecké lyžovanie. Pre cykloturistiky sú vhodné najmä trasy zo Bziniec pod Javorinou cez miestnu časť Vrzavka do Cetuny a cesta zo Bziniec pod Javorinou do Moravského Lieskového.

Rodný dom Ľudmily Riznerove-Podjavorinskej: Na dome je pamätná tabuľa a v dome pamätná izba spisovateľky a múzeum. Ide vlastne o bývalú školu, kde pôsobil otec spisovateľky, známy pedagóg, ovocinár a národný pracovník. Expozícia podáva obraz o živote Ľudmily Podjavorinskej, o počiatkoch jej tvorby a kontaktoch s poprednými osobnosťami literárneho života na Slovensku, ako i o tradičnej ľudovej kultúre tejto obce. Pre návštevníkov je múzeum otvorené od utorku do nedele (09.00-16.00). Návštevu treba vopred ohlásiť. Za rok navštívi múzeum asi 160 výprav, čo je zruba 6 až 7 tisíc návštevníkov.

Katolícky kostol sv. Michala archanjela: Pôvodne gotický kostol sa spomína v rokoch 1332 - 1337. V 17. a 18. storočí bol upravovaný. Má zachovanú gotickú dispozíciu a obvodové múry.

Evanjelický kostol: Je klasicistický s romantickou úpravou. Bol postavený ako tolerančný bez veže r. 1793 - 1795. Fasáda a veža boli pristavené roku 1895 v romantickom štýle.

Kostol v Hrušovom: Sú to vykopávky starého kostola. Údajne tu pochovali rodičov Mórica Beňovského. Existujú rekonštrukcie vzhľadu kostola.

Kaštieľ: Stál v Hrušovom a vlastnili ho rodičia Mórica Beňovského (prvý kráľ na Madagaskare).

TOP
X