Základná charakteristika - Častkovce
Rozloha 757 ha
Nadmorská výška 178 m. n. m.
Počet obyvateľov 1 015
Prvá písomná zmienka r. 1392
PSČ 916 27
Web stránka obeccastkovce.webnode.sk/
Iné Časti obce: Banát

Častkovce Obec Častkovce sa nachádza juhozápadne od okresného mesta Nové Mesto n. V. na trase cesty II-504. Susedí s obcami Podolie a Čachtice. Obcou preteká potok Dubová, formuje sa tu i riečka Dudváh. Zaujímavosťou obce je kaštieľ a park.

Obec Častkovce má mierny potenciál rozvoja vidieckeho cestovného ruchu. Obci chýba výraznejšia turistická atrakcia, má skôr poľnohospodársky charakter. V ponuke vidieckeho CR či agroturistiky by bolo vhodné sa orientovať na ponuky susednej obce Čachtice. Pre turistov môže obec slúžiť ako zastávka oddychu v miestnom parku či využitia stravovacích služieb.

Prvá písomná zmienka je z roku 1392 pod názvom Chassko, ako príslušenstvo hradu Čachtice. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom.

V obci sa nachádza chránený areál Park v Častkovciach a do katastra obce zasahuje prírodná pamiatka Brehové porasty Dubovej s ochranou 6 km dlhého úseku potoka Dubová so zachovalým brehovým porastom (bútľavé vŕby), predstavujúci významný ekostabilizačný a krajinársky prvok v poľnohospodárskej odlesnenej krajine. Je to hniezdisko a útočisko viacerých chránených druhov fauny, najmä vtáctva. Prírodná pamiatka Brehové porasty Dubovej sa rozprestiera od obce Čachtice až po obec Pobedim.

Ponuka pešej turistiky sa viaže ku katastru susednej obce Čachtice. V blízkej dostupnosti sa nachádza prírodná rezervácia Plešivec s vrchom Veľký Plešivec (484 m. n. m.), ako i vodná nádrž Čachtice. Obcou prechádza Malokarpatská cyklomagistrála.

Kaštieľ: Bol postavený r. 1640 ako renesančný. V druhej polovici 18. st. ho prestavali

Zvonica: Má okrúhly pôdorys. Je neskorobaroková z 2. polovice 18. storočia. Zvon je z r. 1777.

Park: V obci je hodnotný rozľahlý park (3,72 ha) s mnohými vzácnymi drevinami. Je to chránený areál s ochranou historického, krajinárskeho a ekostabilizačného prvku v poľnohospodárskej krajine.

TOP