Základná charakteristika - Haluzice
Rozloha 384 ha
Nadmorská výška 260 m. n. m.
Počet obyvateľov 57
Prvá písomná zmienka r. 1398
PSČ 913 07
Web stránka www.haluziceobec.estranky.sk
Iné Obec s najmenším počtom obyvateľov v okrese

Haluzice Obec Haluzice leží v Bošáckej doline na okraji Bielych Karpát, severozápadne od Nového Mesta n. V. Obec je známa starobylými zrúcaninami opevneného kostolíka a prírodnou pamiatkou Haluzická tiesňava. Dostupná je obec cestnou komunikáciou lokálneho významu. Haluzice sú obcou s najmenším počtom obyvateľov okresu Nové Mesto nad Váhom.

Lákadlom obce Haluzice sú zrúcaniny opevneného kostolíka a PP Haluzická tiesňava, ktoré ponúkajú možnosti krátkodobých výletov. Potenciál rozvoja vidieckeho CR predstavuje propagácia týchto atrakcií s ponukou predaja upomienkových predmetov a stravovacích služieb.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1398 pod názvom Halusych, prvá písomná zmienka o kostole je z 13. storočia, (rok 1477 Halhozycz, rok 1598 Haluzicz, rok 1773 Haluzicze). Maďarský názov obce bol Gallyas.

Obec je vhodná pre nenáročnú pešiu turistiku a cykloturistiku lokálneho významu. Nachádza sa tu prírodná pamiatka Haluzická tiesňava o rozlohe 3,5 ha. Ide o asi 50 m hlboký kaňon dĺžky 1 km so šírkou 200 m v dolomitickom chrbte východného okraja Bošáckej doliny. Vytvoril ho Haluzický potok. Roklina sa neustále rozširuje. V roku 1870 sa cez ňu dalo ľahko prejsť po lávke.

Kostol Všetkých svätých: Bol tu zrejme už ku koncu 13., najneskôr začiatkom 14. storočia. Vybudovali ho benediktíni. Bol postupne niekoľkokrát prestavovaný ako pevnosť. Okolo roku 1435 ho opevňovali a v podstate premenili na prednú stráž Trenčianskeho hradu husiti. Nitriansky kanonik Czeizel na základe dokumentov hovorí o jestvovaní kostola už v r. 1299. Dnes je z tohto kostola dobre zakonzervovaná zrúcanina. Tesne pri zrúcaninách kostola sa tiahne asi 1 km dlhá, 200 metrov široká a 50 m hlboká Haluzická tiesňava, ktorá vznikla eróziou potoka v málo hlinitých bridliciach a dolomitoch tohto flyšového pásma Bielych Karpát.

TOP