×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo
Základná charakteristika - Hôrka nad Váhom
Rozloha 1 382 ha
Nadmorská výška 193 m. n. m.
Počet obyvateľov 680
Prvá písomná zmienka r. 1426
PSČ 916 32
Web stránka www.horkanadvahom.sk
Iné Časti obce: Adolfov dvor, Dolina, Kopanica na Selci, Kopúnová, Maleništia,
Medzihorie, Sevaldova kopanica, Tangelmajerova kopanica

Hôrka nad Váhom Obec Hôrka nad Váhom leží na úpätí pohoria Považský Inovec pozdĺž cesty II-507. Susedí s obcami Nová Ves nad Váhom a Hrádok. Okrajom obce prechádza diaľnica D1 a rieka Váh.

Obec má pre rozvoja vidieckeho CR a agroturistiky vhodnú polohu. Nachádza sa na úpätí pohoria Považský Inovec a môže slúžiť ako nástupný bod pešej turistiky či ako odpočinkový bod cykloturistiky. Okrem toho je dobre dostupná cestnou komunikáciou, napojenie na diaľnicu D1 je v relatívne blízkom dosahu. V blízkosti obce sa nachádza rieka Váh, jeho využitie za účelom vodnej turistiky je však obmedzené, nakoľko priamemu prístupu k Váhu bráni diaľnica (nachádza sa medzi obcou a tokom rieky Váh). Potenciál rozvoja CR predstavuje rozvoj ponuky turistických ubytovacích zariadení (chaty, ubytovanie v súkromí, priestory na táborenie) spolu s príbuznými službami (stravovanie, občerstvenie, informačné miesto, požičovňa športových/turistických zariadení).

Spomína sa r. 1246 ako príslušenstvo hradu Tematín.

Na územie obce zasahujú viaceré chránené prírodné útvary. Prírodná pamiatka Obtočník Váhu sa rozprestiera na rozlohe 1,4 ha. Predstavuje ojedinelý geomorfologický útvar na strednom Považí, na ktorom je možné študovať vývoj alúvia Váhu. Medzi Hôrkov nad Váhom a obcou Hrádok sa rozprestiera PP Pseudoterasa Váhu s ochranou geomorfologického útvaru svedčiaceho o vývoji doliny Váhu v poľadovej dobe. Na územie obce taktiež zasahuje prírodná rezervácia Prieľačina s ochranou zvyškov kvitnúcich bučín pohoria Považský Inovec s pôvodnými rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami.

Príťažlivým miestom pre pešiu turistiku je Hôrčanská dolina. Ňou sa dá napojiť na žltú značenú trasu č. 8116 na vrch Prieľačina a ďalej na Panskú javorinu (942 m. n. m.). V doline sa nachádza viacero chatových oblastí a priestory s možnosťami táborenia. Obcou Hôrka nad Váhom prechádza taktiež Vážska cyklistická magistrála. Pre kratšie cykloturistické výlety je vhodná aj Hôrčanská dolina.

Kaštieľ rodiny Szokolóczy: Nachádza sa na okraji obce. Je spustnutý, na jeho využitie je potrebná renovácia.

TOP
X