Základná charakteristika - Horná Streda
Rozloha 983 ha
Nadmorská výška 169 m. n. m.
Počet obyvateľov 1 280
Prvá písomná zmienka r. 1263
PSČ 916 24
Web stránka www.hornastreda.sk
Iné Najnižšie položená obec okresu Nové Mesto nad Váhom

Horná Streda Obec Horná Streda sa nachádza cca 6 km severovýchodne od mesta Piešťany. Je ľahko dostupná cestnými (diaľnica D1, cesta I-61) i železničnou komunikáciou (M.120).

Výhodou obce Horná Streda je jej dobrá dostupnosť, blízkosť mesta Piešťany, rieka Váh a štrkoviská v okolí Biskupického kanála. Rieka Váh ponúka potenciál rozvoja vodnej turistiky vo forme splavovania alebo pltníctva, čo je nateraz využívané len jedným subjektom. Možnosti kúpania a odpočinku pri štrkoviskách je taktiež možné prepojiť s cykloturistikou, keďže Vážska cyklomagistrála prechádza popri najväčšom a najnavštevovanejšom z daných štrkovísk. Zameranie na vodnú turistiku a príbuzné služby (požičovňa športových potrieb, člnov, stravovacie popr. ubytovacie zariadenia) predstavuje najväčší potenciál rozvoja CR v obci.

Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1263 pod názvom Sceredahel. Od 17. storočia patrila obec jezuitom, tí tu mali pri Váhu kláštor s kostolom. Neskoršie patrila ostrihomskému arcibiskupstvu. Obyvateľstvo sa živilo poľnohospodárstvom.

V obci sa nenachádza žiadna prírodná rezervácia ani značený turistický chodník. Medzi Biskupickým kanálom a korytom Váhu je však zachovalý lužný les. Okrem rieky Váh sú v oblasti Hornej Stredy štyri štrkoviská, ktoré ponúkajú v letných mesiacoch možnosti vodnej turistiky. Obcou prechádza Vážska cyklomagistrála.

Katolícky kostol Všetkých svätých: Je to barokový kostol. Bol postavený r. 1728 na mieste gotického kostola z r. 1353. Roku 1924 ho úplne prestavali a rozšírili o priečnu loď. Trojičný stĺp je barokový z 18. storočia.

TOP