Základná charakteristika - Hrachovište
Rozloha 920 ha
Nadmorská výška 229 m. n. m.
Počet obyvateľov 676
Prvá písomná zmienka r. 1392
PSČ 916 16
Web stránka www.hrachoviste.sk
Iné -

Hrachovište Obec Hrachovište leží na juhovýchode Myjavskej pahorkatiny a v Čachtických vrchoch pri úpätí Malých Karpát v doline Jablonky. Susedí s obcami Krajné a Višňové. Obec je dostupná lokálnymi cestnými komunikáciami a lokálnou železničnou komunikáciou spájajúcou mestá Nové Mesto n. V. a Stará Turá. Ide o kopaničiarsku obec, ktorá ponúka možnosti cykloturistiky a krátkej pešej turistiky. Cez obec pretekajú potoky Jablonka a Tŕstie.

Obec Hrachovište patrí k menším obciam s ťažšou dostupnosťou. Potenciál rozvoja vidieckeho CR predstavuje cykloturistika, kde môže obec fungovať ako odpočinkový bod s ponukou stravovacích služieb a občerstvenia. Možnosti pešej turistiky sú obmedzené, prírodná krajina ponúka relatívne krátke trasy. Pri rozvoji agroturistiky je potrebné orientovať sa na ponuky neďalekej obce Čachtice a mesta Stará Turá.

Obec sa spomína v roku 1392, patrila panstvu Čachtice. V roku 1715 mala 3 mlyny, vinice a 51 domácností. Okrem poľnohospodárstva sa obyvatelia zaoberali košikárstvom a nádenníctvom. Po roku 1918 sa popri tradičných zamestnaniach živili domácou výrobou konopného plátna. Veľa ľudí odchádzalo na sezónne poľnohospodárske práce. V roku 1935 postihla obec veľká povodeň. Dnes obyvatelia pracujú v poľnohospodárskom družstve alebo v priemyselných podnikoch na okolí a v miestnych prevádzkach. V obci je kultúrna pamiatka barokový rímsko-katolícky kostol z roku 1757. V Hrachovišti pôsobil hudobný skladateľ Ján Valašťan-Dolinský.

Obcou prechádza Kopaničiarska cyklomagistrála s napojením na Malokarpatskú cyklomagistrálu v Čachticiach. Okrem toho sú tu podmienky cykloturistiky i smerom na obec Krajné či horskej cykloturistiky do pohoria Malé Karpaty. Z obce vedie značená turistická trasa žltej farby na Veľký Plešivec, kde sa napája na modrú značku vedúcu na Čachtický hrad.

Barokový rímsko-katolícky kostol z roku 1757

TOP