×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo
Základná charakteristika - Hrachovište
Rozloha 920 ha
Nadmorská výška 229 m. n. m.
Počet obyvateľov 676
Prvá písomná zmienka r. 1392
PSČ 916 16
Web stránka www.hrachoviste.sk
Iné -

Hrachovište Obec Hrachovište leží na juhovýchode Myjavskej pahorkatiny a v Čachtických vrchoch pri úpätí Malých Karpát v doline Jablonky. Susedí s obcami Krajné a Višňové. Obec je dostupná lokálnymi cestnými komunikáciami a lokálnou železničnou komunikáciou spájajúcou mestá Nové Mesto n. V. a Stará Turá. Ide o kopaničiarsku obec, ktorá ponúka možnosti cykloturistiky a krátkej pešej turistiky. Cez obec pretekajú potoky Jablonka a Tŕstie.

Obec Hrachovište patrí k menším obciam s ťažšou dostupnosťou. Potenciál rozvoja vidieckeho CR predstavuje cykloturistika, kde môže obec fungovať ako odpočinkový bod s ponukou stravovacích služieb a občerstvenia. Možnosti pešej turistiky sú obmedzené, prírodná krajina ponúka relatívne krátke trasy. Pri rozvoji agroturistiky je potrebné orientovať sa na ponuky neďalekej obce Čachtice a mesta Stará Turá.

Obec sa spomína v roku 1392, patrila panstvu Čachtice. V roku 1715 mala 3 mlyny, vinice a 51 domácností. Okrem poľnohospodárstva sa obyvatelia zaoberali košikárstvom a nádenníctvom. Po roku 1918 sa popri tradičných zamestnaniach živili domácou výrobou konopného plátna. Veľa ľudí odchádzalo na sezónne poľnohospodárske práce. V roku 1935 postihla obec veľká povodeň. Dnes obyvatelia pracujú v poľnohospodárskom družstve alebo v priemyselných podnikoch na okolí a v miestnych prevádzkach. V obci je kultúrna pamiatka barokový rímsko-katolícky kostol z roku 1757. V Hrachovišti pôsobil hudobný skladateľ Ján Valašťan-Dolinský.

Obcou prechádza Kopaničiarska cyklomagistrála s napojením na Malokarpatskú cyklomagistrálu v Čachticiach. Okrem toho sú tu podmienky cykloturistiky i smerom na obec Krajné či horskej cykloturistiky do pohoria Malé Karpaty. Z obce vedie značená turistická trasa žltej farby na Veľký Plešivec, kde sa napája na modrú značku vedúcu na Čachtický hrad.

Barokový rímsko-katolícky kostol z roku 1757

TOP
X