×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo
Základná charakteristika - Kočovce
Rozloha 1 531 ha
Nadmorská výška 183 m. n. m.
Počet obyvateľov 1 398
Prvá písomná zmienka r. 1321
PSČ 916 31
Web stránka www.kocovce.sk
Iné Časti obce: Beckovská Vieska, Rakoľuby

Kočovce Obec Kočovce sa rozprestiera na ľavej strane doliny rieky Váh a na priľahlých severozápadných svahoch pohoria Považský Inovec v blízkosti okresného mesta Nové Mesto nad Váhom. Prechádza ňou štátna cesta II-507 a diaľnica D1 s prípojkou v miestnej časti Rakoľuby. Obcou preteká Kálnický potok. Zaujímavosťou je kaštieľ a park, ktorý je chráneným areálom.

Silnou stránkou obce je napojenie na diaľnicu D1. Tranzitnú dopravu II-507 – D1 je tak možné využiť na ponuku zastavenia v obci. Obec tak predstavuje oddychový bod pre turistov a cestujúcich, ako i vstupný bod do mikroregiónu na úpätí pohoria Považský Inovec, čo je potrebné podnietiť primeranými službami CR (občerstvenie, stravovacie služby, informačná kancelária atď.). Ponuku CR je taktiež potrebné orientovať na atrakcie blízkych obcí (Beckov, Kálnica, kúpalisko Zelená voda).

Obec sa prvýkrát spomína v listine z r. 1321, ktorou ich Karol Róbert daroval Jánovi Kočovskému. Podžupan Juraj Prílesný dal v roku 1730 postaviť barokový kaštieľ, ktorý bol v roku 1880 prestavaný s romantickou úpravou a rozšírený na jednopodlažnú trojkrídlovú budovu s predstavanou otvorenou predsieňou pred hlavným vstupom. Kaštieľ obklopuje bohatý park, ktorý bol založený po prestavbe kaštieľa v rokoch 1883 - 1884. Ako výsadbové dreviny boli použité predovšetkým naše domáce druhy listnatých a ihličnatých drevín, ktoré boli postupne doplňované cudzokrajnými drevinami resp. inými módnymi prvkami. Postupne tu bolo vybudovaných niekoľko rôzne motivovaných skaliek. Starostlivo udržiavané chodníky a lavičky umožňujú relaxáciu v krásnom prírodnom prostredí.

Kaštieľ slúži ako učebno-výcvikové zariadenie s možnosťou konferenčnej turistiky. K dispozícii sú dvoj až štvorlôžkové izby s obnoveným sociálnym zariadením, učebňa, bar, kuchyňa a jedáleň, v ktorej je zabezpečené celodenné stravovanie. Celkovo je možné ubytovať 43 hostí, s prístelkou 54. Vo dvore kaštieľa sa nachádza tenisový kurt, pingpongové stoly, je možnosť zapožičania bicyklov. Zajazdiť si možno na koňoch, chovaných v priľahlej stajni. V letných mesiacoch poskytuje neďaleký areál Zelená voda možnosť kúpania a ďalších doplnkových vodných športov.

Územím obce prechádza modrá značená turistická trasa č. 2419, ktorá je vhodná pre pešiu turistiku a v zimnom období pre bežecké lyžovanie. Kočovská dolina poskytuje možnosť lokálnych výletov do pohoria Považský Inovec. Obcou prechádza Vážska cykloturistická magistrála. V miestnej časti Rakoľuby je možné prejsť na druhú stranu rieky Váh a napojiť sa na Vážsku cyklomagistrálu na pravom brehu Váhu, a v meste Nové Mesto n. V. na Malokarpatskú cyklomagistrálu.

Kaštieľ: Nachádza sa v strede obce. Bol postavený roku 1730, ale neskôr ho prestavali s romantickou úpravou. Roku 1880 bol rozšírený. Tvorí ho jednopodlažná trojkrídlová budova. Má predstavanú otvorenú predsieň pred hlavným vchodom. Ku kaštieľu patria i hospodárske budovy. V rokoch 1967 až 1972 bol zrekonštruovaný stavebnou fakultou SVŠT, ktorej slúži na rekreačné účely. Okolo kaštieľa sa nachádza park. Od roku 1967 je kaštieľ aj park v užívaní Stavebnej fakulty STU v Bratislave a slúži ako učebno-výcvikové zariadenie s možnosťou organizovania konferencií, seminárov, výučby študentov, ale v nemalej i v oblasti sociálnej starostlivosti o zamestnancov.

TOP
X