×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo
Základná charakteristika - Lúka
Rozloha 1 741 ha
Nadmorská výška 200 m. n. m.
Počet obyvateľov 570
Prvá písomná zmienka r. 1246
PSČ 916 33
Web stránka www.obecluka.sk
Iné -

Lúka Obec Lúka leží na predhorí Považského Inovca v blízkosti ľavého brehu rieky Váh na štátnej ceste II-507. Najnižšie miesto chotára je položené v 167 m. n. m. a najvyššie siaha do výšky 680 m. n. m. Lúka je vzdialená 10 km na severovýchod od Piešťan a 14 km juhovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Do katastra obce zasahujú dve národné prírodné rezervácie. Lúka je známa svojimi prameňmi kvalitnej pitnej vody.

Obec Lúka slúži ako nástupný bod do pohoria Považský Inovec priamou trasou k zrúcaninám hradu Tematín. Disponuje krásnou prírodnou krajinou vhodnou na vychádzky a túry do okolia. Výhodou obce je aj jej priame napojenie na diaľnicu D1, čím sa stáva dobre dostupnou. Potenciálom rozvoja CR je postupné rozvíjanie športového a pobytového turizmu s ponukou poznávania histórie mikroregiónu, sprievodcovských služieb, informačného centra, ubytovacích a stravovacích služieb a športových atrakcií (horská a cestná cykloturistika, tenis, splavovanie Váhu).

Prvýkrát písomné doložená r. 1246 pod názvom Rethy (z maďarského slova „rét“ – lúka). Obec vznikla s najväčšou pravdepodobnosťou po veľkom tatárskom plienení Považia roku 1241. Vytvorenie stredovekej osady pod Tematínskymi kopcami súviselo s budovaním hradu Tematín. Lúka patrila kráľovskému majetku k panstvu Tematína. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom.

Do katastra obce zasahuje NPR Javorníček s rozlohou 15 ha. Na hrebeni so skupinou vápencových hrebeňových brál sa chráni vzácna flóra a fauna. Druhou prírodnou rezerváciou je NPR Tematínske kopce o rozlohe 60 ha. Nachádza sa na úpätí Považského Inovca západne od hradu. Chráni sa tu skalný lesostepný porast s množstvom chránených rastlín a živočíchov (hlavne hmyz). Zaraďuje sa medzi štyri najzaujímavejšie oblasti tohto typu v Európe. Rozprestiera sa od nivy rieky Váh až po zrúcaninu hradu Tematín. Je to pozoruhodná geobotanická oblasť na južných svahoch Považského Inovca. Na kopcoch s vápencovo - dolomitovým podložím sa dobre darí západokarpatskej vegetácií. Prevažuje tu najmä teplomilná flóra i fauna. Priamo v tejto rezervácií boli objavené niektoré vzácne druhy rastlín, ktoré sa len ojedinele vyskytujú na území Slovenska.

Obec Lúka disponuje prírodne zaujímavou krajinou. Prechádzajú ňou dve značené turistické trasy – žltá (č. 8148), ktorá sa tiahne okolo rieky Váh, a modrá (č. 2425), ktorá vedie Lučianskou dolinou popri skalovitých útvaroch k hradu Tematín a ďalej k lyžiarskemu stredisku Bezovec. Posledne spomenutá trasa je vhodná v zimnom období i pre bežecké lyžovanie. Obcou prechádza Vážska cyklomagistrála. Ponuka vodnej turistiky je orientovaná na štrkoviská pri Váhu v katastri neďalekej obce Horná Streda a na koryto rieky Váh.

Kaštieľ: Nachádza sa na vŕšku nad obcou. Je barokový, postavený r. 1674 na spôsob renesančného opevneného kaštieľa so štyrmi nárožnými vežami. V 2. pol. 18. storočia bol zbarokizovaný a zastrešený vysokou manzardnou strechou. Dnes slúži ako rekreačné zariadenie „Platan“, pomenované podľa stromu - platan, ktorý sa v hojnom počte nachádza v jeho veľkolepej záhrade. Toto zariadenie patrí Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Usporadúvajú sa tu školy v prírode, rôzne semináre, porady, rodinné oslavy, promócie alebo svadby. Nachádza sa tu veľká záhrada s táborovým ohniskom a tenisovým kurtom.

Baroková kaplnka sv. Márie Magdalény: Je v parku kaštieľa. Upravená bola koncom 18. storočia zo staršej hospodárskej budovy.

Každoročne sa koná výstup na hrad Tematín. Táto udalosť pripadá na prvý májový týždeň, keď je príroda v plnom rozkvete. Výstup nie je známy iba medzi miestnymi obyvateľmi, ale zídu sa tu turisti z celého okolia. Po dlhej ceste na zrúcaninu ich čakajú typické tradície v podobe „opekačky“ na nádvorí a príjemná relaxácia v okolitej prírode. Na svoje si prídu aj milovníci piva, ktoré sa tam v týchto dňoch čapuje.

TOP
X