×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo
Základná charakteristika - Modrová
Rozloha 1 167 ha
Nadmorská výška 204 m. n. m.
Počet obyvateľov 570
Prvá písomná zmienka r. 1348
PSČ 916 35
Web stránka www.modrova.eu.sk
Iné -

Modrová Obec Modrová leží na západnom úpätí strednej časti pohoria Považský Inovec v údolí Modrovského potoka obkolesená najmä vápencovými vrchmi. Od okresného mesta Nové Mesto n. V. je vzdialená cca 15 km, od mesta Piešťany cca 10 km. K obci vedie cesta lokálneho charakteru tiahnúca sa celou Priečnou dolinou (Modrovka, Modrová, Stará Lehota, Nová Lehota), ktorá sa v obci Modrovka napája na štátnu cestu II-507. Nadmorská výška obce je v rozpätí od 101 do 532 m. n. m., najvyšším vrchom je Grnica (532 m. n. m.). V k.ú. obce sa rozprestiera prírodná rezervácia Kňaží vrch. Zaujímavosťou obce je Modrovská jaskyňa, nachádzajúca sa na Grnici a minerálny prameň v lokalite Kalište.

Obec Modrová má veľký potenciál rozvoja vidieckeho CR, čo dokazuje i rozmanitosť ponuky obce a prírodného prostredia ako i skutočnosť, že len 24% katastra zaberá poľnohospodárska pôda. Spolu so susednou obcou Modrovka a obcou Lúka by sa mala Modrová stať nástupným bodom CR do strednej časti pohoria Považský Inovec. Obcou prechádza veľký počet turistov, predovšetkým v letnej a zimnej sezóne (turistické a lyžiarske stredisko Bezovec obci Nová Lehota). Z tohto hľadiska predstavuje potenciál rozvoja CR rozšírenie a skvalitnenie služieb CR (ubytovanie v súkromí, stravovacie služby, informačný systém o celej Priečnej doline, sprievodcovské služby do pohoria a jaskyne, požičovňa športových a turistických potrieb, športové podujatia, strážené parkovisko atď.), ako i zlepšenie propagácie daného mikroregiónu.

Archeologické výskumy blízkeho okolia zaraďujú obec Modrová do obdobia najstaršieho osídlenia nášho územia. Kostrový hrob skrčenca v susednej obci Modrovka dokazuje, že toto územie bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej. Je možné usudzovať, že územie obce bolo osídlené už v období Veľkomoravskej ríše, o čom svedčí slovanské sídlo v lokalite Kostelec (k.ú. Ducové), ktorá hraničí s územím obce Modrová. Prvá písomná zmienka je však z roku 1348 a potom z roku 1397 v štatútoch ostrihomskej kapituly pod názvom Nagh Modro. Vzhľadom na existenciu románskeho kostola sa predpokladá, že obec je omnoho staršia. Bola príslušenstvom hradu Tematín.

V katastri obce sa rozprestiera prírodná rezervácia Kňaží vrch o rozlohe 150 ha. Ide o ochranu biologicky i krajinársky veľmi cennej lokality s viacerými teplomilnými spoločenstvami, ako aj existenčne ohrozenými druhmi rastlín a živočíchov. V roku 1997 tu bol objavený nový druh motýľa - modráčik slovenský, ktorý žije len v tomto regióne v blízkosti obce Lúka. V katastri obce hniezdi chránený druh európskeho významu – orol kráľovský.

Inou prírodnou zaujímavosťou obce je Modrovská jaskyňa, ktorá je najväčšia v Považskom Inovci. Vchod sa nachádza na severozápadnom úboči masívu Grnice (523 m). Objavená bola v roku 1991. Jaskyňa vznikla v litologicky i farebne pestrých triasových vápencoch pôsobením dnes už neexistujúceho vodného toku. Priestory jaskyne predstavujú veľmi členitý dvojúrovňový labyrint. Okrem niekoľkých menších siení ju tvoria dva väčšie dómy spojené 10 m hlbokou priepasťou. Najväčší priestor - Dažďový dóm dosahuje rozmery 20 x 15 m pri výške 8 až 10 m. V jaskyni sa okrem živej kvapľovej výzdoby zastúpenej stalaktitmi, stalagmitmi a rôznymi formami nátekov vyskytuje predovšetkým pre ňu charakteristická pizolitová výzdoba. Bohato sú zastúpené najmä rozmanité kríčkovité tvary pripomínajúce podmorské koraly. Celková dĺžka jaskyne dosahuje 550 m pri hĺbke 45 m, pričom je reálny predpoklad jej ďalšieho pokračovania. Jaskyňa je uzavretá a z dôvodu ochrany nie je voľne prístupná verejnosti. Návšteva prípadných záujemcov je možná iba v sprievode členov skupiny Inovec, ktorá tu v súčasnosti vykonáva prieskum.

Obec disponuje vhodnými podmienkami pešej turistiky. Pešia túra na kopec Malý Dolec, poskytuje po nenáročnom výstupe nielen pekný pohľad zhora na obec, ale najmä na zeleň okolitej kotliny. Najmä na jeseň je scenéria mimoriadne pôsobivá a ukľudňujúca. Miesto vyhliadky otočené na južnú stranu dáva možnosť urobiť si prípadne piknik v tráve. Po stredne náročnej pešej túre (alebo úplne nenáročnej 5 min. jazde autom a 20 min. chôdze) sa dá dostať k Modrovskej kyselke. Vyznačuje sa veľmi vysokým obsahom železa a má osviežujúcu chuť (narozdiel od siričitých minerálnych vôd). Ide o prameň Modrová TE-34. Prameň minerálnej vody sa nachádza na východ od obce. Prístup autom po poľnej ceste vedľa Modrovského potoka. Prameň je upravený, zakrytý drevenou búdkou. Voda odteká prelivom kovovou rúrkou. Okolie je upravené na výletné miesto. Minerálna voda sa využíva turistami na pitie.

Rekreačnou oblasťou Kalište prechádza zelená značená turistická trasa (č. 5135) smerom na Gonove lazy, kde sa napája na modrú trasu č. 2442. V tejto oblasti sa nachádza chatová oblasť a rekreačné stredisko (ubytovacie a stravovacie zariadenie) s viacerými turistickými atrakciami – v letnom období funguje bazén, kriket, futbal, sprievodcovská turistika, v zimnom období lyžiarsky vlek, celoročne masáže a rašelinové zábaly. Celá Priečna dolina je vhodná i na cykloturistiku.

Katolícky kostol sv. Michala archanjela: Je to neskorobaroková upravená románska stavba postavená r. 1175. Veža bola prestavaná v 18. storočí. Vnútorné zariadenie je nové z 20. st.

TOP
X