×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo
Základná charakteristika - Modrovka
Rozloha 316 ha
Nadmorská výška 170 m. n. m.
Počet obyvateľov 229
Prvá písomná zmienka r. 1348
PSČ 916 35
Web stránka www.modrovka.sk
Iné -

Modrovka Obec Modrovka sa rozprestiera na západnom úpätí strednej časti pohoria Považský Inovec v údolí Modrovského potoka v susedstve obcí Modrová a Lúka. Od okresného mesta Nové Mesto n. V. je vzdialená cca 13 km, od mesta Piešťany cca 8 km. Je prvou dedinou Priečnej doliny (Modrovka, Modrová, Stará Lehota, Nová Lehota). Obcou prechádza cesta II-507.

Ponuka vidieckeho CR v obci by sa mala orientovať a byť prepojená na ponuky susedných obcí a mikroregiónu Priečnej doliny. Podobne ako obec Modrová by sa Modrovka mala stať nástupným bodom CR do strednej časti pohoria Považský Inovec. Obcou prechádza veľký počet turistov (turistické a lyžiarske stredisko Kalište a Bezovec). Z tohto hľadiska predstavuje potenciál rozvoja CR rozšírenie a skvalitnenie služieb CR, predovšetkým vytvorenie informačného systému o celej Priečnej doline, požičovňa športových a turistických potrieb, stravovacie zariadenia popr. ubytovanie v súkromí, ako i zlepšenie propagácie daného mikroregiónu.

Našiel sa tu neolitický kostrový hrob a slovanské sídlisko z čias Veľkej Moravy. Prvá písomná zmienka je z r. 1348. Roku 1453 sa spomína pod názvom Kys Modro ako príslušenstvo hradu Tematín. Kultúrnou pamiatkou v obci je zvonica vežového typu, ktorá bola postavená v 19. storočí. Krytá je ihlanovou strechou.

Obec predstavuje nástupný bod do Priečnej doline k pohoriu Považský Inovec. V obci sa nachádzajú dva chránené stromy – metasekvoja čínska v areály materskej školy. V katastri obce sa nenachádza značená turistická trasa. Príroda ponúka nenáročné vychádzky do okolia. Turistika je orientovaná na ponuky susedných obcí Lúka, Modrová a stredisko na Bezovci. Obcou prechádza Vážska cyklomagistrála, z ktorej je možné odbočiť do Priečnej doliny.

TOP
X