Základná charakteristika - Modrovka
Rozloha 316 ha
Nadmorská výška 170 m. n. m.
Počet obyvateľov 229
Prvá písomná zmienka r. 1348
PSČ 916 35
Web stránka www.modrovka.sk
Iné -

Modrovka Obec Modrovka sa rozprestiera na západnom úpätí strednej časti pohoria Považský Inovec v údolí Modrovského potoka v susedstve obcí Modrová a Lúka. Od okresného mesta Nové Mesto n. V. je vzdialená cca 13 km, od mesta Piešťany cca 8 km. Je prvou dedinou Priečnej doliny (Modrovka, Modrová, Stará Lehota, Nová Lehota). Obcou prechádza cesta II-507.

Ponuka vidieckeho CR v obci by sa mala orientovať a byť prepojená na ponuky susedných obcí a mikroregiónu Priečnej doliny. Podobne ako obec Modrová by sa Modrovka mala stať nástupným bodom CR do strednej časti pohoria Považský Inovec. Obcou prechádza veľký počet turistov (turistické a lyžiarske stredisko Kalište a Bezovec). Z tohto hľadiska predstavuje potenciál rozvoja CR rozšírenie a skvalitnenie služieb CR, predovšetkým vytvorenie informačného systému o celej Priečnej doline, požičovňa športových a turistických potrieb, stravovacie zariadenia popr. ubytovanie v súkromí, ako i zlepšenie propagácie daného mikroregiónu.

Našiel sa tu neolitický kostrový hrob a slovanské sídlisko z čias Veľkej Moravy. Prvá písomná zmienka je z r. 1348. Roku 1453 sa spomína pod názvom Kys Modro ako príslušenstvo hradu Tematín. Kultúrnou pamiatkou v obci je zvonica vežového typu, ktorá bola postavená v 19. storočí. Krytá je ihlanovou strechou.

Obec predstavuje nástupný bod do Priečnej doline k pohoriu Považský Inovec. V obci sa nachádzajú dva chránené stromy – metasekvoja čínska v areály materskej školy. V katastri obce sa nenachádza značená turistická trasa. Príroda ponúka nenáročné vychádzky do okolia. Turistika je orientovaná na ponuky susedných obcí Lúka, Modrová a stredisko na Bezovci. Obcou prechádza Vážska cyklomagistrála, z ktorej je možné odbočiť do Priečnej doliny.

TOP