×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo
Základná charakteristika - Moravské Lieskové
Rozloha 3 642 ha
Nadmorská výška 249 m. n. m.
Počet obyvateľov 2 453
Prvá písomná zmienka r. 1398
PSČ 916 42
Web stránka www.moravskelieskove.sk
Iné Časti obce: Bačovci, Braništia, Brestové, Bučkovec, Členkovec, Dedíkovci, Dorotkovci, Hargašovci, Chovančekovci, Mikulcovci, Mizerákovci, Na Židovom, Nové Mlyny, Paľovo, Plevovec, Revajovci, Rybník, Srarý Háj, Šance, Za Javorom, Zámečníkovci, Zelkovci, Zlatovci, Žabčíkovci

Moravské Lieskové Pohraničná obec Moravské Lieskové sa rozprestiera ca 5 km severozápadne od okresného mesta Nové Mesto nad Váhom pozdĺž cesty I-54. V jej katastri sa nachádza hraničný priechod s Českou republikou (Šance). Susedí s obcami Bzince pod Javorinou, Dolné Srnie, Bošáca, Nová Bošáca a mestom Nové Mesto n. V. Je to obec s najväčším katastrom v okrese. Obcou preteká potok Klanečnica.

Devízou obce Moravské Lieskové je hraničný priechod s Českou republikou na štátnej ceste prvej triedy. Obec tak môže slúžiť ako oddychový bod pre pasantov s možnosťou kratšej či dlhšej zastávky. Potenciálom rozvoja CR je tak orientácia na zahraničných návštevníkov prechádzajúcich obcou, a to predovšetkým skvalitnením a rozvojom služieb a informačného systému (parkoviská, občerstvenie, upomienkové predmety, mapy atď.). Možnosti rozvoja predstavuje i zameranie sa na prepojenie cykloturistických trás v kopaničiarskom kraji či hipoturistika.

Prvá písomná zmienka je z roku 1398. V okolí obce bohaté archeologické nálezy, mnohé hodnotné nádoby a nástroje. Sídlo lužickej kultúry z mladšej dobý bronzovej. Obyvateľstvo, žijúce čiastočne na kopaniciach sa živilo poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. V obci bolo v 19. st. 7 mlynov.

Narodil sa tu Adam Podhradský (kňaz a ľudový liečiteľ), Elena Holéczýová (výtvarníčka).
Pôsobili tu Jozef Hollý (dramatik), Martin Rázus (spisovateľ) a Jozef Buday (politik a spisovateľ).

V katastri obce sa nachádzajú dve prírodné pamiatky: PP Kohútová o rozlohe 4,5 ha s ochranou jednokosnej lúky s bohatým zastúpením vstavačovitých rastlín, a PP Baricovie Lúky. Územím obce neprechádza žiadna značená turistická trasa, prírodné prostredie ponúka nenáročné vychádzky do okolia, resp. po kopaniciach. Lokálne trasy sú vhodné najmä pre cykloturistiku, je možné prejsť cez hraničný priechod do Českej republiky.

Katolícky kostol sv. Martina biskupa: Ide o pseudorománsky kostol postavený roku 1911 na mieste starého gotického kostola spomínaného roku 1419 a 1560. Z tohto kostola zostala iba časť veže. Nový kostol je trojloďová bazilika.

Evanjelický kostol: Tento kostol s novorománskou úpravou bol postavený v roku 1785 až 1786 v strede dediny ako tolerančný bez veže. Tá bola dostavená v roku 1895, kedy bol kostol prestavaný a prefasádovaný. Interiér je z čias stavby kostola.

V obci sa nachádza Dom ľudovej kultúry (kroje, pracovné nástroje, pamätná izba Jozefa Hollého a Martina Rázusa). Pre verejnosť je návšteva možná v mesiacoch apríl až september.

TOP
X