×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo
Základná charakteristika - Nová Bošáca
Rozloha 3 344 ha
Nadmorská výška 301 m. n. m.
Počet obyvateľov 1 199
Prvá písomná zmienka r. 1380
PSČ 913 08
Web stránka www.novabosaca.eu
Iné Časti obce: Bazalákovci, Bednárka, Bestinné, Dzurákovec, Grúň, Hajdarové, Horné Kameničné, Janegov Mlyn, Kameničné, Koňovec, Koryto, Lobíkovci, Mravcové, Ochodnickovci, Ondrášovec, Pančava, Pod Hlbokou, Predpoloma, Prieseky, Šiance, Španie, Ukovčiarovci, Valentová, Valová

Nová Bošáca Obec Nová Bošáca sa nachádza v Bielych Karpatoch, pod 912 m. n. m. vysokým vrchom Veľký Lopeník. Nová Bošáca je poslednou obcou Bošáckej doliny, susediacou s Českou Republikou. Bošácka dolina, známa svojou svetoznámou slivovicou, sa nachádza na trase medzi Novým Mestom a Trenčínom. Obec je typicky podhorsko-kopaničiarskou dedinou, ktorej prírodné krásy ju robia známou a vyhľadávanou medzi chatármi a chalupármi. Novou Bošácou preteká potok Bošáčka. Jeho dva prítoky, Brezovský a Predpolomský potok sú nazvané podľa dolín ktorými pretekajú. Ich sútok je v centre obce. Nová Bošáca je dostupná lokálnou cestou cez obce Trenčianske Bohuslavice, Bošáca a Zemianske Podhradie.

Obec Nová Bošáca je kopaničiarskou obcou vhodnou na vidiecku turistiku a chatárstvo. Potenciál rozvoja predstavuje náväznosť a hraničný priechod s Českou republikou, ako i rozširovanie služieb cestovného ruchu (ubytovanie v súkromí, v chalupách, stravovacie služby, hipoturistika, požičovňa športových a turistických potrieb, organizácia výletov, informačné centrum atď.).

Najstaršie dejiny územia, ktoré tvorí dnešnú obec Nová Bošáca, sú späté z históriou neďalekej obce Bošáca, ktorej súčasťou kedysi Nová Bošáca bola, a s históriou moravsko-slovenskej hranice, ktorá ohraničuje územie Novej Bošáce od západu. Prvé zmienky o obci Bošáca sú zo 14. stroročia. Oficiálne najstaršia zmienka pochádza z r. 1380, keď sa Bošáca spomína pod názvom Bosach alebo Hospitide Bosach. Názov obce Bošáca sa odvodzuje od benediktínskych mníchov (bosonohý mních-bosák), ktorí údajne žili v Bošáckej doline niekedy v 11. až 13. storočí. Bošáca patrila za čias najstarších písomných pamiatok pod Beckovské panstvo. Osídľovanie bošáckych kopaníc – Novej Bošáce začalo začiatkom 17. storočia, keď pôda na rovine už nemohla uživiť všetkých obyvateľov. Prirodzený prírastok obyvateľov v kopaniciach bol urýchlený aj prílivom českých protestantov, ktorí utekali pred rekatolizáciou v Čechách, a uprchlíkom z južného Slovenska ohrozovaných Turkami. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia počet obyvateľov Bošáckych kopaníc prevýšil počet obyvateľov Bošáce a tak bolo iba otázkou času, kedy začnú kopaničiari uvažovať o osamostatnení. So šírením tejto myšlienky sa začalo už v roku 1921. V roku 1950 žiadosť o rozdelenie obce Bošáca mala úspech, keď Zbor povereníkov ju v apríli roku 1950 schválil s platnosťou od 1. 7. 1950. Najväčší rozmach obce začal v 70. rokoch, keď sa postupne popri výstavbe rodinných domov postavil rímsko-katolícky kostol, kultúrny dom, materská škola, pošta, Dom dôchodcov, Dom smútku a rad ďalších stavieb.

Obec disponuje viacerými prameňmi prírodnej minerálnej vody tzv. kyselkami. Najznámejšia z nich sa nachádza v osade Španie, kde sa v prírodnom amfiteátri počas letných nocí konajú tanečné zábavy.

Prameň Nová Bošáca TE-35 - prameň minerálnej vody sa nachádza na severovýchod od obce, za osadou Predpoloma, oproti domu p. Jaška vedľa cesty. Prístup autom. Prameň je upravený a zachytený do umelohmotnej rúry a zakrytý plechovým poklopom. Odber vody načretím. Minerálna voda sa využíva miestnymi občanmi na pPitie.

Prameň Nová Bošáca TE-36 - prameň minerálnej vody sa nachádza pri rodinnom dome p. Vrabáka, odbočka z cesty medzi obcou Nová Bošáca a miestnou časťou Predpoloma, smerom na juhovýchod. Prístup autom až ku garáži p. Vrabáka a odtiaľ chodníčkom smerom dole. Prameň je zachytený v drevenom kadlube, upravený aj okolie, nie je krytý pred lístím. Odber načretím. Minerálna voda sa využíva miestnymi občanmi na pitie.

Prameň Nová Bošáca TE-37 - prameň minerálnej vody sa nachádza pri amfiteátri v Španej doline. Odbočka pred Novou Bošácou vpravo. Prístup autom až k amfiteátru a chodníčkom pod ním sa nachádza prameň. Prameň je zachytený, upravený v kamennom múriku s plechovými dvierkami, upravené je aj okolie. Minerálna voda sa využíva miestnymi občanmi na pitie.

V katastri obce sa nachádzajú viaceré prírodné pamiatky: mokraď Močariny je cenným refúgiom fauny, najmä mäkkýšov. PP Grúň s rozlohou 16 ha je ochrana jednokosnej lúky s veľkým množstvom vstavačov. V PP Grúň sa nachádzajú aj prírodné pamiatky Lopeníček a Blažejová. Prírodná pamiatka Bestinné je oblasťou s výskytom kosatca trávolistého. Kataster obce je bohatý na zmiešané lesy, v ktorých je bohatý výskyt jedlých húb.

Kopanice a okolie obce ponúkajú dobré možnosti pešej turistiky i cykloturistiky. Vhodná cyklotrasa vedie z Nového Mesta n. V. cez Dolné Srnie, Bošácu, Zemianske Podhradie, Novú Bošácu až k hraničnému priechodu a na Moravu. Obcou prechádzajú značkové i neznačkové turistické trasy v Bielych Karpatoch. Možnosť ubytovania je v turistickej ubytovni. V zimnom období sú tu dobré podmienky na bežecké lyžovanie.

Pozoruhodnosťou je kostol sv. Cyrila a Metoda z r. 1972 s maľbami ak. mal. Vincenta Hložníka

TOP
X