Základná charakteristika - Nová Ves nad Váhom
Rozloha 1 211 ha
Nadmorská výška 180 m. n. m.
Počet obyvateľov 506
Prvá písomná zmienka r. 1 419
PSČ 916 31
Web stránka www.novavesnadvahom.sk
Iné -

Nová Ves nad Váhom Obec Nová Ves nad Váhom sa nachádza na ľavom brehu rieky Váh cca 6 km od okresného mesta Nové Mesto n.V. v susedstve obcí Hôrka n. V. a Kočovce. Prechádza ňou cesta II-507, ktorá sa v Rakoľuboch (miestna časť Kočoviec) napája na diaľnicu D1.

Obec Nová Ves n. V. nedisponuje širokou ponukou možností CR a vidieckeho turizmu. Ponuku CR je preto potrebné orientovať na možnosti blízkych obcí (Beckov, Kálnica, Hrádok, Zelená voda). Obec môže slúžiť ako odpočinkový bod prechádzajúcich turistov, najmä cykloturistov, s čím je potrebné rozšírenie niektorých služieb CR (informačné tabule, stravovacie služby / občerstvenie, popr. parkovisko). V chatovej oblasti je možné poskytovať ubytovanie v súkromí.

Prvý raz listinne doložená r. 1419, je však oveľa staršia. Bola súčasťou beckovského panstva, obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom.

V katastri obce sa nenachádza chránené prírodné územie vo forme prírodnej pamiatky či rezervácie. Obec sa nachádza na úpätí pohoria Považský Inovec, ktoré poskytuje dostatok turistických možností. Pre pešiu turistiku je vhodná Novianska dolina, východným okrajom katastra sa tiahne modrá turistická trasa (č. 2 419) z Beckova na Pánsku javorinu (943 m. n. m.). V zimnom období je táto trasa vhodná i na bežecké lyžovanie. Obcou prechádza Vážska cyklomagistrála.

Katolický kostol sv. Martina biskupa: Pôvodne bol ranogotický jednoloďový s renesančnou vežou z konca 13. storočia. Prestavovali ho v r. 1538 a v 18. st. V r. 1943 staviteľ F. Szokolóczi k severnej stene lode pristavil nový veľký kostol podľa projektu arch. S. Paulíka. Starý kostol vymaľoval r. 1921 M. Veselý.

Kaplnka: Stojí pri ceste do obce. Bola postavená v 18. stor., v r. 1822 a 1847 novoupravená a zastrešená.

TOP