×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo
Základná charakteristika - Očkov
Rozloha 494 ha
Nadmorská výška 169 m. n. m.
Počet obyvateľov 452
Prvá písomná zmienka r. 1321
PSČ 916 22
Web stránka www.ockov.sk
Iné -

Očkov Obec Očkov leží 14 km juhozápadne od Nového Mesta nad Váhom pri štátnej ceste II-504. Obklopená je poľami a lúkami. Katastrom obce preteká riečka Dudváh. Zaujímavosťou obce sú archeologické náleziská, obec je archeologickou lokalitou.

Obec Očkov patrí medzi menšie obce poľnohospodárskeho charakteru s relatívne chudobnou ponukou prírodných krajinných atrakcií. Silnou stránkou je dobre dostupné archeologické nálezisko neďaleko hlavnej cesty II-504. Pohrebisko s náčelníckou mohylou (stála expozícia) môže slúžiť ako záchytný resp. oddychový bod turistov či cykloturistov prechádzajúcich cez obec. Z tohto hľadiska predstavuje potenciál rozvoja skvalitnenie stravovacích služieb a občerstvenia spojených s predajom upomienkových predmetov, ako i vyššej propagácie pohrebiska v regionálnych i mimoregionálnych turistických informačných centrách.

Prvá písomná zmienka je z r. 1321 pod názvom Wchkou. Patrila Ocskayovcom, v 18. st. časť územia čachtickému panstvu. Roku 1709 ju vyplienili cisárske vojská. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom a vinohradníctvom. Nad obcou sa nachádza významná archeologická lokalita. Je to sídlisko zo staršej doby bronzovej, mohylový kniežací hrob (kamenná konštrukcia priemeru 25 m s 8 m hĺbkovou komorou) z ml. doby bronzovej. Odkrylo sa tu asi 250 hrobov, unikátny je nález alabastrovej urny, ktorá nemá obdobu v celej barbarskej Európe. Lokalita je pamiatkovo upravená so stálou muzeálnou expozíciou. Na jej území sa predpokladá i situovanie povesťami opradenej "Krvavej krčmy", v ktorej ozbíjali a zavraždili bohatých pocestných.

Medzi obcami Očkov a Podolie sa nachádza pohrebisko s náčelníckou mohylou. Pochádza z 2., 3. a 4. storočia po Kr. a ide o jednu z prvých archeologických expozícií v prírode na Slovensku. V dvoch sondách, v hĺbke do 1,5 m sa tu podarilo zachytiť neporušené popolnice. Objavených bolo 9 urien naplnených slabo spálenými kosťami. Unikátom je alabastrová urna, pri ktorej ide o ojedinelý nález v celej barbarskej Európe. Celkovo sa odkrylo asi 250 hrobov. V hroboch boli nájdené rôzne železné predmety ako ovčiarske nožnice, železná spona, hrot šípa, kostený hrebeň, nástroj z jelenieho parohu, kusy spáleného liateho skla, fragmenty bronzových nádob, bronzová pinzeta a iné. V strede pohrebiska sa nachádza mohyla velatickej kultúry z ml. doby bronzovej. Má kamennú konštrukciu s priemerom 25 metrov a s komorou hlbokou 8 metrov. V nej bol objavený kniežací hrob s kostrou, ktorá mala vedľa dolnej čeľuste peniaz, pravdepodobne denár českého vojvodcu Vratislava II., a pri ľavom uchu striebornú náušnicu. Lokalita je pamiatkovo upravená so stálou muzeálnou expozíciou. V areály objektu sa nachádza tiež menšia expozícia kuruckého kapitána Ladislava Očkova a dejín Očkova s nálezmi mohyly.

V katastri obce sa nenachádza chránený prírodný útvar, pamiatka či rezervácia, ani značené turistické trasy. Obec sa nachádza v nížinnom kraji. Územím obce prechádza Malokarpatská cyklomagistrála.

Kaplnka sv. Cyrila a Metoda: Nachádza sa v strede obce. Má neoklasicistické fasády. Bola postavená r. 1860 -1881.

Kúria: Je baroková z roku 1770. Okolo roku 1830 bola prestavaná a rozšírená.

Mariánsky stĺp: Je tiež barokový. Bol postavený v roku 1749. Na vysokom stĺpe je socha Madony.

Kaštieľ: V súčasnosti sa zachovali už len zvyšky stavby.

TOP
X