×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo
Základná charakteristika - Pobedim
Rozloha 861 ha
Nadmorská výška 168 m. n. m.
Počet obyvateľov 1 223
Prvá písomná zmienka r. 1392
PSČ 916 23
Web stránka www.pobedim.sk
Iné -

Pobedim Obec Pobedim sa rozprestiera v nížinnej krajine v blízkosti obce Horná Streda a mesta Piešťany. Juhovýchodný okraj katastru obce pretína diaľnica D1, na ktorú je možné sa napojiť v Hornej Strede. Obec Pobedim je dostupná lokálnymi cestami od Hornej Stredy, Podolia, alebo Bašoviec (okres Piešťany). Cez obec preteká potok Dubová.

Obec Pobedim je obcou poľnohospodárskeho charakteru, ktorá neleží na významnejších komunikáciách, kadiaľ by pravidelne prechádzali návštevníci regiónu a turisti. Obci chýbajú prírodné atrakcie, ktoré by boli schopné prilákať turistov. Pri ponuke prírodných zaujímavostí je nutné sa orientovať na ponuku blízkych obcí a miest (Čachtice, Horná Streda, Vrbové, Piešťany). Potenciálom rozvoja je ekologické poľnohospodárstvo, zakladanie hospodárskych dvorov s ponukou občerstvenia z ekologických produktov a propagácia týchto dvorov.

Bohaté archeologické nálezy na juhozápadnej strane obce odkryli sídliská viacerých kultúr. Bolo tu objavené veľké hradisko z obdobia Veľkej Moravy. S menom obce sa po prvýkrát stretávame roku 1392 pod názvom Popodyn v súpise majetku čachtického panstva. V rokoch 1414-1848 patrila obec prepošstvu augustiniánov v Novom Meste nad Váhom. V 17. a 18 storočí tu bývali habánski remeselníci a mlynári. Bývalý habánsky mlyn je spomínaný v 18. storočí v obci pri potoku.

Do katastra obce zasahuje prírodná pamiatka Brehové porasty Dubovej. Ide o ochranu brehového porastu (bútľavé vŕby), ktorý predstavuje významný ekostabilizačný a krajinársky prvok v poľnohospodárskej odlesnenej krajine a poskytuje hniezdisko a útočisko chráneným druhom vtáctva.

Keďže ide o poľnohospodársku krajinu, ponuka na pešiu turistiku nie je bohatá. Obec leží medzi poľami, kde je možné praktizovať krátke vychádzky či nenáročnú cykloturistiku. Ponuka pešej turistiky či vodnej turistiky sa orientuje na blízke obce a mestá ako Čachtice, Horná Streda, Vrbové a Piešťany.

Roľnícky dom: Expozícia typického roľníckeho domu je inštalovaná v dome číslo 254. Obytná časť je z r. 1878, v ľudovom interiéri zachovalá chlebová pec. Hospodárska časť pozostáva z viacerých objektov z rokov 1883, 1890 a 1913. Nachádza sa tu i archeologická expozícia histórie obce.

Katolícky kostol sv. Michala archanjela: Ide o barokový kostol s opevnením. Bol postavený v rokoch 1673 - 1674. V roku 1923 bol prestavaný a rozšírený o dve bočné lode. Na západnom priečelí je masívna predstavaná veža.

Fara: Táto klasicistická fara bola postavená v 1. polovici 19. storočia. Na budove je pamätná tabuľa J. Hollého, ktorý tu žil v rokoch 1808 – 1811. Ján Hollý bol najväčším básnikom bernolákovského hnutia.

TOP
X