Základná charakteristika - Podolie
Rozloha 1 727 ha
Nadmorská výška 188 m. n. m.
Počet obyvateľov 2 046
Prvá písomná zmienka r. 1332
PSČ 916 22
Web stránka www.podolie.sk
Iné Časti obce: Korytnianske kopanice, Obuchovci, Ošmek, Podolské kopanice

Podolie Obec sa nachádza 12 km juhozápadne od Nového Mesta nad Váhom, v blízkosti Malých Karpát. Leží pozdĺž štátnej cesty II-504 v blízkostí obcí Očkov, Pobedim, Častkovce a Čachtice. Miestne časti obce (kopanice) zasahujú do pohoria Malé Karpaty. Územím obce preteká Dudváh. Zaujímavosťou obce je areál miniatúr slovenských hradov, zámkov a kaštieľov.

Obec Podolie má potenciál rozvoja vidieckeho turizmu ako záchytný, či vychádzajúci bod cykloturistických trás a krátkodobých výletov do Čachtických Karpát (Malé Karpaty). Všeobecne je ponuka obce a jej okolia vhodná na krátkodobú (resp. víkendovú) turistiku. Zaujímavosťou je areál miniatúr a aktivity Matúšovho kráľovstva. Projekt Matúšovo kráľovstvo ponúka možnosť oživiť dávne povesti, tradície a históriu, propagovať podujatia, pamiatky a prírodné krásy, pritiahnuť turistov z okolitých štátov i kráľovstiev a pod spoločnou značkou budovať a rozvíjať turistickú infraštruktúru regiónu. Pri rozvoji aktivít vidieckeho CR je vhodné orientovať ponuku i na možnosti blízkych obcí (Čachtice, Očkov, Vrbové) a spolupracovať s aktivitami Matúšovho kráľovstva (spoločná propagácia).

Obec Podolie patrí medzi najstaršie obce Trenčianskeho kraja. Prvé záznamy o nej pochádzajú z r. 1332, kde je uvádzaná pod menom Lessak ako súčasť Čachtického panstva. Kráľ Žigmund daroval celé panstvo v r. 1392 za zásluhy vojvodovi Stiborovi I., pôvodom poľskému šľachticovi, v kráľovskej listine je uvádzaná pod menom Lessethe (Lešetice, dnešné Podolie) a Korythna (Korytné, dnes časť Podolia). Neskôr obec ako súčasť panstva Čachtíc patrila rodu Országhovcov a Nádasdyovcov. V r. 1691 sa písalo o našej obci pod názvom Leszete a.n.Podola. Popri obci tiekol kedysi Váh a pltníci mali na briežku v blízkosti kostola prístav. V obci je od 14. stor. katolícky kostol sv. Juraja pôvodne gotický, neskôr barokovo prestavaný. V časti Korytné je neskoroklasicistická murovaná zvonica z 2.polovice 19. storočia a klasicistický Trojičný stĺp z 1. polovice 19. storočia. Obec dvakrát vyhorela v r. 1792 a 1832. Od r. 1920 niesla obec názov Podolie nad Dudváhom, v súčasnosti iba Podolie. Obyvatelia obce sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, zhotovovaním vyšívaných mužských a ženských krojov.

V katastri obce sa nenachádzajú prírodné rezervácie ani pamiatky. Severozápad územia však zasahuje do pohoria Malé Karpaty. Miestnou časťou Ošmek prechádza značená turistická trasa (č. 2443) smerom na Veľký Plešivec a Čachtický hrad. Vhodné podmienky sú tu pre cykloturistiku. Z Malokarpatskej cyklomagistrály, ktorá prechádza obcou, je možné odbočiť na cyklocesty vedúce do kopaníc a Malých Karpát, či ďalej na Kopaničiarsku cyklomagistrálu.

Obec je „domovom“ Matúšovho kráľovstva. Matúšovo kráľovstvo je novým produktom aktívneho cestovného ruchu. Zakladá sa na bohatej a príťažlivej feudálnej histórii, tajomných hradoch a zámkoch a povesťami opradenom kraji. Od roku 2003 budujú členovia Matúšovho kráľovstva v centre obce (v dohľade Čachtického hradu) areál miniatúr Slovenských hradov, zámkou a kaštieľov. Budú tu modely stavieb v ich skutočnom stave i dobových rekonštrukciách. Miniatúry budú v mierke 1:25 až 1:100. Súčasťou areálu budú i parkové a kvetinové úpravy a drobné doplnkové stavby. Dĺžka výstavby sa odhaduje na cca 10 rokov, no sprístupnenie bude skôr. Park modelov hradov v obci Podolie je otvorený od 13. júna do 30. septembra každú stredu a nedeľu od 9:00 hod. do 17:00 hod. Nateraz je možné vidieť dobové modely rekonštruovaných hradov Branč, Revište, Holíčsky zámok, Zivánska veža, Krupinská vartovka, Jelšavský hrad, kostolík v Klížskom Hradišti a Banskoštiavnický Nový zámok.

Katolícky kostol sv. Juraja: Pôvodne bol gotický z roku 1332. Barokovo ho prestavali v r. 1748 - 1758. Veža bola postavená v rokoch 1751 - 1758. Začiatkom 20. storočia bol kostol rozšírený dvoma kaplnkami po stranách lode. Vo veži tri zvony z rokov 1803, 1889 a 1905. Klasicistická fara je z prvej polovice 19. storočia.

Zvonica: Nachádza sa v časti Korytné. Ide o neskoroklasicistickú murovanú zvonicu z 2. polovice 19. storočia a klasicistický Trojičný stĺp z 1. polovice 19. storočia.

TOP