×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo
Základná charakteristika - Podolie
Rozloha 1 727 ha
Nadmorská výška 188 m. n. m.
Počet obyvateľov 2 046
Prvá písomná zmienka r. 1332
PSČ 916 22
Web stránka www.podolie.sk
Iné Časti obce: Korytnianske kopanice, Obuchovci, Ošmek, Podolské kopanice

Podolie Obec sa nachádza 12 km juhozápadne od Nového Mesta nad Váhom, v blízkosti Malých Karpát. Leží pozdĺž štátnej cesty II-504 v blízkostí obcí Očkov, Pobedim, Častkovce a Čachtice. Miestne časti obce (kopanice) zasahujú do pohoria Malé Karpaty. Územím obce preteká Dudváh. Zaujímavosťou obce je areál miniatúr slovenských hradov, zámkov a kaštieľov.

Obec Podolie má potenciál rozvoja vidieckeho turizmu ako záchytný, či vychádzajúci bod cykloturistických trás a krátkodobých výletov do Čachtických Karpát (Malé Karpaty). Všeobecne je ponuka obce a jej okolia vhodná na krátkodobú (resp. víkendovú) turistiku. Zaujímavosťou je areál miniatúr a aktivity Matúšovho kráľovstva. Projekt Matúšovo kráľovstvo ponúka možnosť oživiť dávne povesti, tradície a históriu, propagovať podujatia, pamiatky a prírodné krásy, pritiahnuť turistov z okolitých štátov i kráľovstiev a pod spoločnou značkou budovať a rozvíjať turistickú infraštruktúru regiónu. Pri rozvoji aktivít vidieckeho CR je vhodné orientovať ponuku i na možnosti blízkych obcí (Čachtice, Očkov, Vrbové) a spolupracovať s aktivitami Matúšovho kráľovstva (spoločná propagácia).

Obec Podolie patrí medzi najstaršie obce Trenčianskeho kraja. Prvé záznamy o nej pochádzajú z r. 1332, kde je uvádzaná pod menom Lessak ako súčasť Čachtického panstva. Kráľ Žigmund daroval celé panstvo v r. 1392 za zásluhy vojvodovi Stiborovi I., pôvodom poľskému šľachticovi, v kráľovskej listine je uvádzaná pod menom Lessethe (Lešetice, dnešné Podolie) a Korythna (Korytné, dnes časť Podolia). Neskôr obec ako súčasť panstva Čachtíc patrila rodu Országhovcov a Nádasdyovcov. V r. 1691 sa písalo o našej obci pod názvom Leszete a.n.Podola. Popri obci tiekol kedysi Váh a pltníci mali na briežku v blízkosti kostola prístav. V obci je od 14. stor. katolícky kostol sv. Juraja pôvodne gotický, neskôr barokovo prestavaný. V časti Korytné je neskoroklasicistická murovaná zvonica z 2.polovice 19. storočia a klasicistický Trojičný stĺp z 1. polovice 19. storočia. Obec dvakrát vyhorela v r. 1792 a 1832. Od r. 1920 niesla obec názov Podolie nad Dudváhom, v súčasnosti iba Podolie. Obyvatelia obce sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, zhotovovaním vyšívaných mužských a ženských krojov.

V katastri obce sa nenachádzajú prírodné rezervácie ani pamiatky. Severozápad územia však zasahuje do pohoria Malé Karpaty. Miestnou časťou Ošmek prechádza značená turistická trasa (č. 2443) smerom na Veľký Plešivec a Čachtický hrad. Vhodné podmienky sú tu pre cykloturistiku. Z Malokarpatskej cyklomagistrály, ktorá prechádza obcou, je možné odbočiť na cyklocesty vedúce do kopaníc a Malých Karpát, či ďalej na Kopaničiarsku cyklomagistrálu.

Obec je „domovom“ Matúšovho kráľovstva. Matúšovo kráľovstvo je novým produktom aktívneho cestovného ruchu. Zakladá sa na bohatej a príťažlivej feudálnej histórii, tajomných hradoch a zámkoch a povesťami opradenom kraji. Od roku 2003 budujú členovia Matúšovho kráľovstva v centre obce (v dohľade Čachtického hradu) areál miniatúr Slovenských hradov, zámkou a kaštieľov. Budú tu modely stavieb v ich skutočnom stave i dobových rekonštrukciách. Miniatúry budú v mierke 1:25 až 1:100. Súčasťou areálu budú i parkové a kvetinové úpravy a drobné doplnkové stavby. Dĺžka výstavby sa odhaduje na cca 10 rokov, no sprístupnenie bude skôr. Park modelov hradov v obci Podolie je otvorený od 13. júna do 30. septembra každú stredu a nedeľu od 9:00 hod. do 17:00 hod. Nateraz je možné vidieť dobové modely rekonštruovaných hradov Branč, Revište, Holíčsky zámok, Zivánska veža, Krupinská vartovka, Jelšavský hrad, kostolík v Klížskom Hradišti a Banskoštiavnický Nový zámok.

Katolícky kostol sv. Juraja: Pôvodne bol gotický z roku 1332. Barokovo ho prestavali v r. 1748 - 1758. Veža bola postavená v rokoch 1751 - 1758. Začiatkom 20. storočia bol kostol rozšírený dvoma kaplnkami po stranách lode. Vo veži tri zvony z rokov 1803, 1889 a 1905. Klasicistická fara je z prvej polovice 19. storočia.

Zvonica: Nachádza sa v časti Korytné. Ide o neskoroklasicistickú murovanú zvonicu z 2. polovice 19. storočia a klasicistický Trojičný stĺp z 1. polovice 19. storočia.

TOP
X