×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo
Základná charakteristika - Potvorice
Rozloha 404 ha
Nadmorská výška 174 m. n. m.
Počet obyvateľov 556
Prvá písomná zmienka r. 1263
PSČ 916 25
Web stránka www.potvorice.sk
Iné -

Potvorice Obec Potvorice ležia v severnej časti považského výbežku Podunajskej nížiny na pravom brehu rieky Váh v susedstve Brunoviec a Považian. Obcou prechádza štátna cesta I-61 a železničná komunikácia M.120 (v stanici Brunovce – spoločnej pre obce Brunovce a Potvorice – stoja osobné vlaky). Od Nového Mesta n. V. sú Potvorice vzdialené asi 5 km. Obcou preteká rieka Váh.

Potenciálom obce Potvorice je jej poloha pri rieke Váh. Podobne ako v prípade susednej obce Brunovce je orientácia rozvoja CR najideálnejšia vo využití Váhu na splavovanie, čo je spojené so službami CR ako požičovňa športových potrieb a lodí, vytvorenie kampingového miesta, stravovacie služby a občerstvenie. Obec môže taktiež slúžiť ako oddychový bod cykloturistov. Pri ponuke rekreačných možností je potrebné orientovať sa i na ponuky blízkych obcí ponúkajúcich letnú i zimnú turistiku (Čachtice, Nové Mesto n. V., Piešťany, Kálnica, Beckov).

Potvorice sa v encyklopedických slovníkoch uvádzajú predovšetkým ako archeologická lokalita. Je tu doteraz najstarší objav slovanského žiarového pohrebiska s keramikou pražského typu. Našli sa tu pozostatky lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej i ranoslovanské pohrebisko z 5. a 6. storočia. Prvýkrát sa písomne spomína r. 1263 pod názvom Putuorisch. Patrila ku kráľovským majetkom, neskôr zemepánom. Ďalekú i menej dávnu minulosť tu však dnes nepripomínajú takmer žiadne pamiatky. Vzácne archeologické nálezy sú uložené v múzeu v Novom Meste nad Váhom, a prípadné architektonické pamiatky zmietla spolu s celou obcou obrovská povodeň v roku 1813. Jediným historický objektom je stále funkčná barokovo-klasicistická zvonica z osemnásteho storočia. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom. Boli tu 2 mlyny.

V katastri obce sa nenachádzajú prírodné rezervácie či pamiatky a ani značené turistické trasy. Obec má ráz nížinnej krajiny rozprestierajúcej sa pri rieke Váh. Medzi Biskupickýcm kanálom a prírodným korytom Váhu je zachovaný lužný les. Pozdĺž kanála prechádza Vážska cyklomagistrála, rieka Váh ponúka možnosti vodnej turistiky.

Zvonica: Ide o barokovo-klasicistickú zvonicu vežového typu z druhej polovice 18. storočia.

TOP
X