Základná charakteristika - Potvorice
Rozloha 404 ha
Nadmorská výška 174 m. n. m.
Počet obyvateľov 556
Prvá písomná zmienka r. 1263
PSČ 916 25
Web stránka www.potvorice.sk
Iné -

Potvorice Obec Potvorice ležia v severnej časti považského výbežku Podunajskej nížiny na pravom brehu rieky Váh v susedstve Brunoviec a Považian. Obcou prechádza štátna cesta I-61 a železničná komunikácia M.120 (v stanici Brunovce – spoločnej pre obce Brunovce a Potvorice – stoja osobné vlaky). Od Nového Mesta n. V. sú Potvorice vzdialené asi 5 km. Obcou preteká rieka Váh.

Potenciálom obce Potvorice je jej poloha pri rieke Váh. Podobne ako v prípade susednej obce Brunovce je orientácia rozvoja CR najideálnejšia vo využití Váhu na splavovanie, čo je spojené so službami CR ako požičovňa športových potrieb a lodí, vytvorenie kampingového miesta, stravovacie služby a občerstvenie. Obec môže taktiež slúžiť ako oddychový bod cykloturistov. Pri ponuke rekreačných možností je potrebné orientovať sa i na ponuky blízkych obcí ponúkajúcich letnú i zimnú turistiku (Čachtice, Nové Mesto n. V., Piešťany, Kálnica, Beckov).

Potvorice sa v encyklopedických slovníkoch uvádzajú predovšetkým ako archeologická lokalita. Je tu doteraz najstarší objav slovanského žiarového pohrebiska s keramikou pražského typu. Našli sa tu pozostatky lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej i ranoslovanské pohrebisko z 5. a 6. storočia. Prvýkrát sa písomne spomína r. 1263 pod názvom Putuorisch. Patrila ku kráľovským majetkom, neskôr zemepánom. Ďalekú i menej dávnu minulosť tu však dnes nepripomínajú takmer žiadne pamiatky. Vzácne archeologické nálezy sú uložené v múzeu v Novom Meste nad Váhom, a prípadné architektonické pamiatky zmietla spolu s celou obcou obrovská povodeň v roku 1813. Jediným historický objektom je stále funkčná barokovo-klasicistická zvonica z osemnásteho storočia. Obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom. Boli tu 2 mlyny.

V katastri obce sa nenachádzajú prírodné rezervácie či pamiatky a ani značené turistické trasy. Obec má ráz nížinnej krajiny rozprestierajúcej sa pri rieke Váh. Medzi Biskupickýcm kanálom a prírodným korytom Váhu je zachovaný lužný les. Pozdĺž kanála prechádza Vážska cyklomagistrála, rieka Váh ponúka možnosti vodnej turistiky.

Zvonica: Ide o barokovo-klasicistickú zvonicu vežového typu z druhej polovice 18. storočia.

TOP