Reklama a spolupráca

Aby ste získali reklamu na našich weboch, tak musíte byť buď 1) náš klient alebo 2) náš partner.

1) Klientom ponúkame okrem vybraných služieb aj reklamu zdarma, nonstop podporu a výhodný cenník. Na druhú stranu sme však veľmi razantný a keď niektorí klient začne spolupracovať s iným grafikom, tak automaticky končíme a nová dohoda už nie je nikdy možná.

2) Partnerskú spoluprácu si nepredstavujeme ako nejakú výmenu reklamy medzi sebou. Od partnerov vyžadujeme spoločné ciele, dlhodobé partnerstvo, lojalitu a nemalé finančné prostriedky.

TOP