×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom a vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta.

Programový rozpočet mesta na rok 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej čiastke 19 389 974 € vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií. Rozdelený je do 15-tich programov.
Tu sú rozpísané iba výdavky a to, kam smerujú. Oficiálny a kompletný dokument: Rozpocet 2018.pdf

Kliknutím na názov jednotlivého programu sa dostanete ďalej.

TOP
X