×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo

Bývanie

13) Bývanie 285 600 €
13.1) Správa bytového a nebytového fondu 225 600 €
13.4) Rek. budovy v býv. voj. kasárňach na byty 60 000 €

Poplatok za správu, opravu a údržbu bytových domov a poplatok do fondu opráv za byty a nebyty rozpočtujeme vo výške 225 600 € nasledovne: 39 600 € je poplatok za správu, 150 000 € opravy a údržba bytových domov, 36 000 € fond opráv.

Pri rekonštrukcii budovy 65 b.j. na Ul. J. Kréna je rozpočtovaných 60 000 € na projektovú dokumentáciu. Samotná realizácia stavby sa predpokladá v roku 2019 až 2020.

TOP
X