×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo

Doprava

8) Doprava 22 000 €
8.1) Príspevok na autobusovú dopravu 22 000 €
Cieľ Zabezpečiť pružnú prepravu obyvateľov na území mesta
Ukazovateľ Počet prepravených pasažierov MHD za rok v tisícoch
Plánovaná 30

Finančná čiastka vo výške 22 000 € je rozpočtovaná pre SAD a.s. na vykrytie preukázanej straty MHD v zmysle Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní mestskej dopravy a o výkone vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave.

TOP
X