×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo

Propagácia a marketing

2) Propagácia a marketing 54 500 €
2.1) Propagácia a prezentácia mesta 23 000 €
2.2) Kronika mesta 100 €
2.3) Novomestský jarmok 31 400 €
Cieľ Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta
Ukazovateľ Počet odovzdaných prezentačných a darčekových predmetov za rok
Plánovaná 1 000

Položku rozpočtujeme na nákup propagačných materiálov a predmetov pre potreby mesta vo výške 20 000 € a na inzerciu vo výške 3 000 €.

Cieľ Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mesta
Ukazovateľ Predpokladaný počet záznamov do kroniky za rok
Plánovaná 150

Finančné prostriedky vo výške 100 € sú určené na nákup kancelárskeho materiálu pre vedenie kroniky.

Finančné prostriedky vo výške 31 400 € sú určené následovne:
14 000 € - odmeny a dohody za vykonané práce počas jarmoku pre MsÚ, TSM, MsKS
4 900 € - odvody do poisťovní
12 500 € - výdavky na kultúrny program, stravné lístky pre službukonajúcich, poplatky autorským zväzom, zapožičanie prenosných WC, tlač plagátov, inzerciu, reprezentačné výdavky a nákup materiálu.

TOP
X