×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo

Odpadové hospodárstvo

6) Odpadové hospodárstvo 966 254 €
6.1) Zber a odvoz odpadu TSM 966 254 €
Cieľ Zabezpečiť čistotu mestských komunikácií
Ukazovateľ Odvezený odpad z čistenia komunikácií v tonách za rok
Plánovaná 750 t

Na likvidáciu komunálneho odpadu od občanov a firiem na území mesta, na čistenie a zametanie verejných priestranstiev je rozpočtovaná finančná čiastka vo výške 766 254 €, a to na pohonné hmoty, poplatky za uloženie odpadu na skládke, na mzdy, odvody do poisťovní. V celkovom objeme finančných prostriedkov sú narozpočtované finančné prostriedky na zberný dvor.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované v čiastke 200 000 € na nákup vozidla BOBR na odvoz odpadu.

TOP
X