×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo

Komisie zriaďuje mestské zastupiteľstvo ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, pričom im určuje aj zloženie a úlohy. Ich členmi sú poslanci MsZ a občania mesta, ktorých volí MsZ. Aktuálne máme v meste 9 komisií.

Komisiám budú ročné odmeny vyplatené podľa výsledkov ich práce vo výške 15 € na člena na jedno zasadnutie.
Predseda komisie obdrží príplatok za riadenie vo výške 45 € na rok a tajomník príplatok 40 € na rok.

TOP
X