×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo

Mestské zastupiteľstvo je orgánom mesta - zastupiteľským zborom zloženým z poslancov zvolených v priamych komunálnych voľbách obyvateľmi mesta na štyri roky.

Poslancom MsZ sa môže stať každý občan s trvalým bydliskom v Novom Meste nad Váhom a vekom nad 18 rokov. Každý poslanec kandiduje za svoj obvod, pričom v meste máme 7 volebných obvodov. Počet poslancov MsZ v jednotlivých obvodoch sa určuje na základe veľkosti daného obvodu.

Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä hospodárenie s majetkom a finančným rozpočtom mesta, územné plánovanie, schvaľovanie alebo upravovanie všeobecných záväzných nariadení, zvyšovanie a znižovanie miestnych daní a poplatkov či zriaďovanie, kontrolovanie alebo rušenie rozpočtových a príspevkových organizácií.

Kompletný zoznam právomocí a povinností MsZ je spísaní v dokumente Štatút mesta, tretia časť, článok 1.
Poslancom - členom mestského zastupiteľstva prináleží odmena 50 € za účasť každom pracovnom zasadnutí MsZ.

Volebný obvod č. 1

Ing. Viera Vienerová
MUDr. Marián Mora
Mgr. Anna Malovcová
PhDr. Juraj Kazda

Volebný obvod č. 2

Mgr. Tatiana Skovajsová
Viera Nemšáková
Ing. Mário Vyzváry

Volebný obvod č. 3

PhDr. Kvetoslava Hejbalová
Mgr. Peter Bača
MUDr. Ján Hendrich
PhDr. Patrícia Maráková
RNDr. Eva Gregušová

Volebný obvod č. 4

Tatiana Tinková
Miroslav Ostrenka
Ing. Peter Jakovlev

Volebný obvod č. 5

Ing. Alena Čechvalová
Ing. Eva Ružičková
Bc. Ján Kudlík

Volebný obvod č. 6

Ing. Daniel Kopunec
Ing. Milan Špánik
MUDr. Zuzana Mastráková

Volebný obvod č. 7

Mgr. Jana Šteklerová
Mgr. Ján Pavlíček
MUDr. Ján Pavlovič
JUDr. Vladimír Fraňo, LL.M.

TOP
X