×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo

Školstvo

[spacer height="13px"]
Školstvo v Novom Meste nad Váhom aktuálne disponuje 7 materskými školami, 4 základnými školami a 1 špeciálnou základnou školou, 3 strednými školami a 3 gymnáziami. Okrem toho tu sú aj 2 mimoškolské zariadenia - materské centrum Bambi a Centrum voľného času.

[separator small="true"]

Materské školy

[column size="col-3"] [spacer height="10px"] Materská škola NMnV[/column]
[column size="col-6" last_column="true"] [spacer height="10px"] Materských škôl máme v meste sedem. Všetky sú zlúčené pod jeden názov Materská škola Nové Mesto nad Váhom a zriaďovateľom je samotné Nové Mesto. Toto zlúčenie, vtedy ešte šiestych materských škôl, prebehlo v roku 2002. Kmeňovou škôlkou je materská škola na Poľovníckej ulici č. 12, pod ktorú patrí 6 elokovaných (vysunutých) pracovísk na uliciach: Dibrovova 13, Hollého 3, Hurbanova 6, Hviezdoslavova 12, J. Kollára 20 a J. Kollára 4. Posledné zmienené pracovisko je najnovšie, ktoré bolo pridané 1.9.2012.

[list_item icon="icon-info-sign" hex_color="449e00"] Materská škola NMnV [/list_item][/column]

[spacer height="20px"]

Základné školy

[column size="col-6"] [spacer height="10px"] Základných škôl je dokopy 5, z toho je však jedna špeciálna. Základne školy sú na uliciach: Klčové 87, Odborárska 1374, Tematínska 2092, kpt. Nálepku 855 a Špeciálna základná škola je na ulici J. Kollára 3.

[list_item icon="icon-info-sign" hex_color="449e00"] Základná škola sv. Jozefa [/list_item]
[list_item icon="icon-info-sign" hex_color="449e00"] Základná škola, ul. Odborárska [/list_item]
[list_item icon="icon-info-sign" hex_color="449e00"] Základná škola, ul. Tematínska [/list_item]
[list_item icon="icon-info-sign" hex_color="449e00"] Základná škola, ul. kpt. Nálepku [/list_item]
[list_item icon="icon-info-sign" hex_color="449e00"] Špeciálna základná škola [/list_item][/column]
[column size="col-3" last_column="true"] [spacer height="10px"] Základná škola NMnV[/column]

[spacer height="20px"]

Stredné školy

[column size="col-3"] [spacer height="10px"] Stredná škola NMnV[/column]
[column size="col-6" last_column="true"] [spacer height="10px"] 3 odborné stredné školy a 3 gymnázia. Taký je stav stredných škôl. Gymnázia sa nachádzajú na uliciach: Štúrova 31, Športová 41, Klčové 87 a odborné stredné školy na uliciach: Bzinská 11, Jánošíková 4 a Piešťanská 80 + Weisseho 1 + Holubyho 3 (riaditeľstvo školy + 2 úseky praktického vyučovania).

[list_item icon="icon-info-sign" hex_color="449e00"] Bilingválne slovensko-španielske gymnázium [/list_item]
[list_item icon="icon-info-sign" hex_color="449e00"] Gymnázium M. R. Štefánika [/list_item]
[list_item icon="icon-info-sign" hex_color="449e00"] Gymnázium sv. Jozefa [/list_item]
[list_item icon="icon-info-sign" hex_color="449e00"] Stredná odborná škola, ul. Bzinská [/list_item]
[list_item icon="icon-info-sign" hex_color="449e00"] Stredná odborná škola, ul. Jánošíkova [/list_item]
[list_item icon="icon-info-sign" hex_color="449e00"] Stredná odborná škola, ul. Piešťanská [/list_item][/column]

[spacer height="20px"]
[column size="col-4"]

Centrum voľného času

Centrum voľného času sa venuje výchove a vzdelávaniu detí a mládeže vo voľnom čase. Taktiež organizuje rôzne vedomostné či športové súťaže pre žiakov základných a stredných škôl.
[list_item icon="icon-info-sign" hex_color="449e00"] Centrum voľného času [/list_item][/column]
[column size="col-1"] [/column]
[column size="col-4" last_column="true"]

Materské centrum Bambi

Materské centrum Bambi sa zas stará o deti predškolského veku a ich rodičov (zväčša mamičky). Organizuje rôzne aktivity, kurzy a súťaže.
[list_item icon="icon-info-sign" hex_color="449e00"] Materské centrum Bambi [/list_item][/column]

TOP
X