×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo

Mesto ma rozdelené ulice do 8 mestských častí. Konkrétne sú to: Centrum I, Centrum II, Centrum III a Mnešice, Hájovky, Rajková, Dolné Samoty, Horné Samoty, Javorinská.
Zoznam všetkých ulíc nájdete nižšie. Pre lepší prehľad sme vytvorili aj mapu s vyznačenými časťami, ktorú nájdete pod zoznamom.

Centrum I
1.mája, Bajzova, Bernolákova, Bratislavská, Čsl. Armády, D. Štubňu, Fraňa Kráľa, Hurbanova, J. Hašku, J. Weisseho, Jesenského, Júliusa Gábriša, Komenského, M. R. Štefánika, Michala Chrásteka, Námestie Slobody, Obrancov mieru, Palkovičova, Partizánska, Petra Matejku, Svätoplukova, Škultétyho, Štúrova

Centrum III a Mnešice
Beckovská, Bohuslavická, Bošácka, Čulenova, Haluzická, Izbická, Košikárska, Kvetinová, Ľ. Podjavorinskej, Lieskovská, Malinovského, Mlynská, Mnešická, Mostová, Odborárska, Poľná, Riečna, Robotnícka, Ružová, Rybárska, Sadová, Slovanská, Srnianska, Tehelná, Trenčianska, Turecká, Tušková, Záhradná, Pri Klanečnici, Pri vode, Pri záhradách

Rajková
Sládkoviča, Bzinská, Dr. I. Markoviča, Hečkova, Holubyho, Klčové, Kukučínova, Ondreja Plachého, Royova, Severná, Tajovského, Vajanského, Záhradnícka

Dolné Samoty
Bočná, Ctiborova, Dolná, Fándlyho, Jarná, Kočovská, Kpt. Nálepku, Krajná, Krátka, Krčméryho, Letná, Lipová, Malá, Martina Rázusa, Piešťanská, Samuela Jurkoviča, Slnečná, Stredná, Tichá, Zelená, Železničná

Centrum II
Benkova, Dibrovova, Dukelská, Hollého, Hviezdoslavova, Inovecká, Kmeťova, Kpt.uhra, Železničný uzol

Javorinská
J. Kollára, Jasná, Javorinská, Juraja Kréna, Jánošíkova, Kamenná, Karpatská, Kuzmányho, Lesnícka, Moyzesova, Poľovnícka, SNP, Stromová, Šafárikova, Športová, Medňanského, Riznerova, Dubčekova, Vichtova, Cádrova, Hrušovského, Pyšného

Hájovky
Langsfeldova, Považská, Sasinkova, Šoltésovej, Tematínska

Horné Samoty
Banská, Brigádnická, Budovateľská, Čachtická, Vysoká, Jilemnického, Južná, Nová, Priemyselná, Vinohradnícka

TOP
X