×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo

Symboly mesta Symbol Nového Mesta nad Váhom poznáme z historických pečatí, z ktorých najstaršia pochádza z 15. stor. Obsah je u všetkých pečatí rovnaký - je na nich zobrazená Madona sprevádzaná motívom kostola s vežou a uhorským štátnym znakom. Historický symbol Nového Mesta nad Váhom súvisí s patrocíniom farského kostola - Narodenie Panny Márie . Mesto si vytvorilo svoj erb už za I. ČSR. Mal však vážne heraldické nedostatky. Prvý erb schválený Heraldickou komisiou prijalo mesto v roku 1983.

Symboly mesta Pozostával zo strieborného kostola umiestneného nad striebornou zvlnenou stuhou v zelenom štíte. Erb v roku 1992 na žiadosť mesta zmenili na súčasnú podobu, v ktorej dominuje postava Panny Márie s Ježiškom na rukách, a tak sa obsahovo najviac približuje k pôvodnému historickému symbolu z najstaršej novomestskej pečate. Erb výtvarne spracoval akad. mal. Ján Mikuška. Podobu mestských symbolov (erb, vlajka, pečať) prijalo mestské zastupiteľstvo dňa 15. 12. 1995.

Erb mesta Nové Mesto nad Váhom

Erb mesta

V zelenom štíte strieborná Panna Mária s dieťaťom v náručí – obaja korunovaní, vpravo strieborný kostol

Pečať mesta Nové Mesto nad Váhom

Pečať mesta

Okrúhla, uprostred s mestským symbolom a kruhopisom Mesto Nové Mesto nad Váhom

Vlajka mesta Nové Mesto nad Váhom

Vlajka mesta

Pozostáva z dvoch pozdĺžnych pruhoch vo farbách bielej a zelenej. Vlajka má pomer 2:3 a ukončená je dvoma cípmi, t.j. zástrihom siahajúcim do tretiny jej listu

Štandarda primátora mesta Nové Mesto nad Váhom

Štandarda primátora mesta

TOP
X