×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo

Hrad Tematín

Strážca Stredného Považia

Zrúcaniny hradu Tematín ležia na západnom úpätí Považského Inovca, v katastri obce Lúka juhovýchodne od Nového Mesta nad Váhom. Hrad sa prvý raz spomína až v roku 1270, je však staršieho pôvodu. Postavili ho pravdepodobne už v prvej polovici 13. storočia, hneď po Mongolskom vpáde, ako strážny hrad pohraničných priesmykov. Pôvodne bol kráľovským majetkom a vystriedal veľa majiteľov, no len neskôr sa dostal do vlastníctva šľachtických rodín, z ktorých najznámejšie boli Ujlakyovci, Thurzovci a Bercsényovci.

Stredoeký hrad tvorila štvorboká veža a palác, obklopené hradným múrom. V druhej polovici 16. storočia zosilnili jeho opevnenie úpravou a zdokonalením predhradia, ktoré bolo oddelené od horného hradu úzkym priechodom. Vstupnú bránu do predhradia zabezpečovali dve bašty a hradná priekopa. V 17. storočí opravili a rozšírili obývacie priestory horného hradu, takže celý objekt predstavoval pred svojim zánikom kompaktnú a aj na bývanie pohodlnú pevnosť. V bojoch počas Rákócziho povstania (1704 – 1708) ho vážne poškodili a od tej doby je chátra.

Hrad už od svojho vzniku plnil signalizačnú a strážnu funkciu a spolu s Trenčianskym, Beckovským a Čachtickým hradom bol súčasťou ochrany severozápadných priesmykov Uhorska. Chránil aj dôležitý brod cez Váh.

Prístup je z viacerých strán a všetky cesty sú prehľadne vypísané na stránke tematin.eu

TOP
X