×

Staň sa redaktorom!

Informačný portál mojenmnv.sk je jediný funkčný info portál v novomestskom okrese. Staň sa jeho súčasťou aj ty.

Okrem písaniu článkov sa venujeme aj tvorbe videí, reportáži, ankiet či fotoreportov. Ak máš čim prispieť, baví ťa písanie, tvorba videí alebo fotografovanie, tak sa nám ozvi. Získaš super tím, nové skúsenosti a veľa iného.

Mesačne náš web zaznamená viac ako 10 000 návštev a ako jediní máme všetky aktívne a zaujímavé Facebook stránky v okolí, vďaka čomu máme dokopy okolo 23 000 fanúšikov.

K tomu sa ešte venujeme mestu a ľudom, podporujeme okolité akcie a pomáhame tunajším podnikateľom.

Zabudnuté heslo

Zdravotníctvo

[spacer height="13px"]
Mesto ponúka ohľadom zdravotníctva a sociálnych služieb široký zoznam služieb. Nemocnica s poliklinikou, veľký počet lekární, centrum sociálnych služieb, opatrovateľské služby, útulok pre bezdomovcov, detský domov, domov dôchodcov či veterinárne ambulancie.

[separator small="true"]

Nemocnica s poliklinikou

[column size="col-3"] [spacer height="10px"] Nemocnica NMnV[/column]
[column size="col-6" last_column="true"] [spacer height="10px"] NsP disponuje s 3 internými ambulanciami, 2 rehabilitačnými ambulanciami, CT pracoviskom a rôznymi inými súkromnými/verejnými ambulanciami a pracoviskami. K nemocnici patrí aj poliklinika na ul. Kpt. Nálepku a zdravotnícke zariadenia (klinická biochémia, klinická hematológia a transfúziológia, a i.) na ul. Dibrovova.

[list_item icon="icon-info-sign" hex_color="449e00"] Nemocnica s poliklinikou [/list_item][/column]

[spacer height="20px"]

Centrum sociálnych služieb

[column size="col-6"] [spacer height="20px"] CSS bolo zriadené v roku 2006, nachádza sa na Bernolákovej ulici a svoje služby poskytuje pre 70 klientov. Služby má rozdelené na 3 časti: rehabilitačné stredisko, špecializované zariadenie a domov social. služieb.

[list_item icon="icon-info-sign" hex_color="449e00"] Centrum social. služieb [/list_item][/column]
[column size="col-3" last_column="true"] [spacer height="10px"] Centrum sociálnych služieb NMnV[/column]

[spacer height="20px"]
[column size="col-4"]

Lekárne

Aktuálne je v meste 15 lekárni. V priloženom linku ich máte všetky zobrazené na mape + rozpis pohotovosti.
[list_item icon="icon-info-sign" hex_color="449e00"] Zoznam lekárni + pohotovosť [/list_item][/column]
[column size="col-5" last_column="true"]

Veterinárne ambulancie

V meste máme 3 veterinárne ambulancie. Mk-vet na ul. Tajovského, VETPARK na ul. Železničná a Felikana na ul. Odborárska.
[list_item icon="icon-info-sign" hex_color="449e00"] mk-vet [/list_item]
[list_item icon="icon-info-sign" hex_color="449e00"] VETPARK [/list_item]
[list_item icon="icon-info-sign" hex_color="449e00"] Felikana [/list_item][/column]

[spacer height="20px"]
[column size="col-4"]

Detský domov

Detský domov NMnV bol založený v roku 1950 a prvými obyvateľmi bolo 27 detí z pestúnskych rodín. Dnes je zriaďovateľom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré dohliada a kontroluje detský domov.
[list_item icon="icon-info-sign" hex_color="449e00"] Detský domov NMnV [/list_item][/column]
[column size="col-5" last_column="true"]

Útulok pre bezdomovcov

Útulok vznikol v roku 2000, nachádza sa na ul. Trenčianska a správcom je mesto. Vedúcim pracovníkom je p. Anton Blanár.
[list_item icon="icon-info-sign" hex_color="449e00"] nove-mesto.sk/kontakty [/list_item][/column]

TOP
X